Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πως κινείται το θαλάσσιο εμπόριο σε όλες τις αγορές

Πως κινείται το θαλάσσιο εμπόριο σε όλες τις αγορές

Διαφήμιση

Από την κάμψη του 2009, όταν σημειώθηκε πτώση κατά 4%, το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο αυξήθηκε κατά 38%, προσθέτοντας επιπλέον 3,2 δις τόνους.

Το ευρύ φάσμα του θαλάσσιου εμπορίου είναι γνωστό, με μια σειρά φορτίων που συμβάλλουν σε μια προβλεπόμενη αύξηση εμπορίου κατά 11,5 δις τόνους φέτος. Το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου αντιπροσωπεύουν το 27% του συνόλου, το χύδην ξηρό φορτίο το 44% και το θαλάσσιο εμπόριο containers το 16%.

Οι μεταβολές στα μερίδια φορτίου με την πάροδο του χρόνου ήταν σταδιακές και αν συγκρίνουμε τα ποσοστά του μεριδίου των φορτίων στην ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου σε όρους τόνων και σε όρους τονοχιλιομέτρων υπάρχουν σημαντικές διαφορές.

Το εμπόριο χύδην ξηρού φορτίου εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 49% των συνολικών τονοχιλιομέτρων στο θαλάσσιο εμπόριο φέτος σε σύγκριση με το 44% του μεριδίου σε όρους τόνων. Τα προϊόντα πετρελαίου παρέχουν το 9% του εμπορίου σε τόνους, αλλά μόνο 5% σε όρους τονομιλίων.

Το εμπόριο δημητριακών αντιπροσωπεύει το 8% της αύξησης σε όρους τόνους-μίλια, αλλά μόνο το 6% σε τόνους στην ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου, ενώ το αργό πετρέλαιο που αντιπροσώπευε το 6% της αύξησης σε τόνους συνέβαλε στο 10% της αύξησης σε τόνους-μίλια. Και στις δύο περιπτώσεις η ροή του εμπορίου από τον Ατλαντικό στην Κίνα είχε σημαντικό αντίκτυπο. Το θαλάσσιο εμπόριο containers αντιπροσωπεύει το 21% της αύξησης σε τόνους, αλλά μόνο το 18% σε όρους τόνους-μίλια.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η ανάπτυξη θαλάσσιου εμπορίου από το 2009 δεν είναι αναιμική αλλά η προσφορά των πλοίων είναι αυτή που από το 2009 υποκινεί τις συνεχόμενες κρίσεις στη ναυλαγορά των πλοίων.

πηγή: naftikachronika.gr, Μαρία Μπερτζελέτου: ναυτιλιακής αναλύτριας

 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων