Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πώς θα… ακυρώσετε τα τεκμήρια της εφορίας

Πώς θα… ακυρώσετε τα τεκμήρια της εφορίας

Διαφήμιση

Τη δυνατότητα να παρακάμψετε τα τεκμήρια της εφορίας, ώστε να γλιτώσετε από την πληρωμή υπέρογκων ποσών φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, να γίνετε δικαιούχοι είσπραξης μεγαλύτερων ποσών οικογενειακών επιδομάτων, αλλά και ενδεχομένως να γλιτώσετε ακόμη και από την πληρωμή του 50% ή του 100% του ΕΝΦΙΑ έχετε και φέτος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όπως είναι γνωστό, τα τεκμήρια της εφορίας μπορεί να προσδιορίσουν σε εξωπραγματικά ύψη τα ετήσια φορολογητέα εισοδήματα, οδηγώντας σας σε υπερφορολόγηση και προκαλώντας την απώλεια του δικαιώματος είσπραξης διάφορων κοινωνικών επιδομάτων ή ακόμη και την απώλεια φοροαπαλλαγών που κρίνονται βάσει εισοδηματιών κριτηρίων.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος … «απενεργοποίησης» των τεκμηρίων είναι η χρήση της μεθόδου της «ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών»!

Σε περίπτωση κάλυψης των τεκμηρίων με τη μέθοδο τα «ανάλωσης κεφαλαίου»:

1. Ο φόρος εισοδήματος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογιστούν όχι επί του τεκμαρτού, αλλά επί του δηλωθέντος εισοδήματος, που είναι χαμηλότερο, οπότε η τελική φορολογική επιβάρυνση σας θα είναι μικρότερη.

2. Αν έχετε προστατευόμενα τέκνα, τότε ο ΟΓΑ κατά την επεξεργασία του εντύπου Α21 που θα υποβάλετε μετά τη φορολογική δήλωση, θα λάβει υπόψη ως ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος όχι το τεκμαρτό, αλλά το πολύ χαμηλό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα της οικογένειάς σας (και των δύο συζύγων), οπότε υπάρχει πιθανότητα να σας κατατάξει σε χαμηλότερη εισοδηματική κλίμακα και να σας χορηγήσει μεγαλύτερο ποσό επιδόματος!

3. Αν το δηλωθέν εισόδημά σας είναι χαμηλότερο από το ισχύον εισοδηματικό όριο που προβλέπεται, κατά περίπτωση, για τη μερική ή την ολική απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), αλλά το τεκμαρτό εισόδημά σας (το εισόδημα που σας προσδιορίζουν τα τεκμήρια) είναι υψηλότερο από το εισοδηματικό όριο για την απαλλαγή αυτή, δεν θα χάσετε το δικαίωμα της απαλλαγής.
 
Κι αυτό θα συμβεί επειδή θα έχετε καλύψει τα τεκμήρια, οπότε για να κριθεί αν δικαιούστε την απαλλαγή θα ληφθεί υπόψη το δηλωθέν και όχι το τεκμαρτό εισόδημα.
 
Συνεπώς, σε μια τέτοια περίπτωση θα γλιτώσετε από το 50% του ΕΝΦΙΑ ή και από το σύνολο του επαχθούς αυτού φόρου αν είστε τρίτεκνος ή πολύτεκνος ή άτομο με αναπηρία άνω του 67% (για τις τρεις αυτές κατηγορίες ευπαθών ομάδων προβλέπεται πλήρης απαλλαγή).

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων