Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πώς θα πάρετε σύνταξη από τα 55 έως τα 60 – Οι προϋποθέσεις

Πώς θα πάρετε σύνταξη από τα 55 έως τα 60 – Οι προϋποθέσεις

Διαφήμιση

Πάνω από 40 κατηγορίες ασφαλισμένων σε Ταμεία μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων έχουν την ευκαιρία να συνταξιοδοτηθούν από 55 έως 60 ετών υποβάλλοντας αίτηση έως το τέλος του 2016 με τα νέα όρια ηλικίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του “Eλεύθερου Τύπου”, το κλειδί της εξόδου βρίσκεται στην ηλικία που συμπλήρωσαν στο διάστημα από 19/8/2015 έως 31/12/2015 και στον ασφαλιστικό χρόνο που είχαν ή μπορούν να αναγνωρίσουν έως το 2012 στο ΙΚΑ, στο Δημόσιο, στα Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών, κ.λπ.), στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ.

Οι ευκαιρίες εξόδου που υπάρχουν έως το τέλος του 2016 και τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι παρουσιάζονται στον αποκαλυπτικό οδηγό που δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» με τον Ελεύθερο Τύπο.

Όσοι συμπλήρωσαν στο διάστημα από 19/8 έως 31/12/2015 την ηλικία των 55 έως 60 ετών αποχωρούν με τα νέα όρια ηλικίας έως το τέλος του 2016, για πλήρη σύνταξη, ενώ για μειωμένη έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή.

Ο χρόνος ασφάλισης που θα πρέπει να έχουν έως το 2012 είναι από 15 έως 35 έτη, που αναγνωρίζεται με εξαγορά μέχρι 4 και 5 πλασματικών ετών.

Όσοι είχαν τις ηλικίες έως 60 ετών μέχρι 18/8/2015 και αναγνωρίζουν πλασματικούς χρόνους ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα εντός του 2016 μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης είτε φέτος είτε στα επόμενα χρόνια χωρίς να επηρεαστούν από τα νέα όρια ηλικίας.

Με αίτηση έως το τέλος του 2016 η σύνταξη θα υπολογιστεί με βάση το μέσο όρο των αποδοχών τους από το 2002 έως το 2016.

Για το 2017 η βάση υπολογισμού περιλαμβάνει τις αποδοχές των ετών 2002-2017, για το 2018 θα μετρήσουν οι αποδοχές 2002-2018 κ.ο.κ. Είναι προφανές ότι όσο μεγαλώνει η βάση υπολογισμού τόσο μικρότερος θα βγαίνει ο μέσος όρος των αποδοχών και αντίστοιχα μικρότερες θα είναι και οι συντάξεις, ιδίως για όσους δεν έχουν σταθερούς μισθούς τα τελευταία χρόνια.

Ποιοι και πώς βγαίνουν με σύνταξη το 2016 από το ΙΚΑ

1.  Ασφαλισμένος 59 ετών μέχρι τέλος του 2015 παίρνει σύνταξη το 2016 στα 59,9 μήνες με 11.100 ημέρες ασφάλισης. Τις 10.500 ημέρες θα πρέπει να τις συμπληρώνει το 2012 (εκ των οποίων οι 1.500 καλύπτονται με εξαγορά πλασματικού χρόνου). Αλλιώς θα βγει στα 62 και θα χρειαστεί 12.000 ημέρες ασφάλισης.

2.  Ασφαλισμένος 58 ετών στο τέλος του 2015 παίρνει σύνταξη στα 58,6 μήνες που συμπληρώνει το 2016 με 10.800 ημέρες ασφάλισης. Τις 10.500 ημέρες θα πρέπει να τις έχει το 2011, εκ των οποίων οι 1.200 συμπληρώνονται και με αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Αν οι 10.500 συμπληρωθούν το 2012, θα βγει με το όριο που θα ισχύει αφού κλείσει τα 59, που είναι 60,2 μήνες.

3.  Γυναίκες με έναρξη ασφάλισης πριν από το 1993 οι οποίες έκλεισαν το 55ο έτος από 19 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015 και είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2010 με ανήλικο τέκνο συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 56,6 ετών και μπορούν να υποβάλουν αίτηση από το τέλος του 2016 έως το πρώτο εξάμηνο του 2017. Αν είχαν κλείσει τα 55 πριν από τις 19/8/2015, αποχωρούν οποτεδήποτε με πλήρη σύνταξη, ενώ έχουν και θεμελιωμένο δικαίωμα για άμεση έξοδο με μειωμένη σύνταξη καθώς έχουν πιάσει το όριο των 50 ετών.

4.  Μητέρες με έναρξη ασφάλισης πριν από το 1993 που έκλεισαν τα 57 από 19 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου του 2015 και είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011 με ανήλικο παιδί βγαίνουν στη σύνταξη με αίτηση στο τέλος του 2016 ή στο πρώτο τρίμηνο του 2017, καθώς πιάνουν το νέο όριο ηλικίας που είναι 58,3 ετών. Σε κάθε περίπτωση, έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη από τα 52.

5.  Ανδρες που έκλεισαν τα 60 έως 63,6 ετών μέχρι το τέλος του 2015 και είχαν 10.000 ημέρες ασφάλισης έως το 2012 μπορούν να κάνουν αίτηση για μειωμένη σύνταξη καθώς έχουν πιάσει το νέο όριο ηλικίας των 60,11 ετών. Το ίδιο ισχύει για την πλήρη σύνταξη, καθώς το όριο συνταξιοδότησης που θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει έως το τέλος του 2016 είναι 62,8 ετών για όσους έκλεισαν τα 62 μέχρι τέλος του 2015 και 63,6 ετών για όσους έκλεισαν τα 63 μέχρι τέλος του 2015. Η προϋπόθεση είναι να είχαν 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2010 ή το 2011. Αν οι 10.000 ημέρες συμπληρώθηκαν το 2012, τότε θα πρέπει να είχαν κλείσει τα 63,6 μήνες από 19/8/2015 μέχρι 31/12/2015, ώστε να υποβάλουν αίτηση φέτος με το νέο όριο ηλικίας που είναι 63,11 μήνες.

6.  Οι γυναίκες που συμπληρώνουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2010, το 2011 ή το 2012 και συμπλήρωσαν αντίστοιχα την ηλικία των 57, 58 και 58,6 ετών από 19/8/2015 μέχρι 31/12/2015 αποχωρούν ανά πάσα στιγμή με μειωμένη από τα 55, 56 και 56,6 ετών. Για πλήρη σύνταξη μέσα στο 2016 υποβάλλουν αίτηση εφόσον έχουν συμπληρώσει τις ηλικίες των 58,3 ετών, 59,2 και 59,7 ετών.

Παράδειγμα:

Μια ασφαλισμένη που είχε τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011 θα έπαιρνε σύνταξη (θεμελιωμένο δικαίωμα) αν είχε πιάσει το όριο ηλικίας των 58 ετών πριν από τις 19/8/2015. Αν τα 58 τα συμπληρώνει από 19/8 μέχρι 31/12/2015, θεμελιώνει δικαίωμα με το νέο όριο ηλικίας που είναι 59,2 ετών και το πιάνει είτε έως το τέλος του 2016 είτε στο πρώτο δίμηνο του 2017. Μπορεί όμως οποτεδήποτε να κάνει αίτηση συνταξιοδότησης με μειωμένη, εφόσον έχει τα τελευταία 5 έτη 100 ημέρες ασφάλισης κάθε χρόνο.

7.  Γυναίκες με ασφάλιση πριν από το 1993 σε ειδικότητες που είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Κατοχυρώνουν τα 55, 56 και 57 για σύνταξη, αρκεί να έχουν 4.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2012, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και 1.000 από αυτές μέσα στα 13 τελευταία χρόνια. Για το 2011 αναγνωρίζουν πλασματικό χρόνο μόνο από τέκνα για να συμπληρώσουν τις 4.500 ημέρες, εφόσον έχουν 3.600 στα βαρέα. Για το 2012, επιτρέπεται και η εξαγορά χρόνου στα βαρέα εφόσον η ειδικότητα βγήκε από το νέο κανονισμό των βαρέων και η ασφαλισμένη παρέμεινε το έτος αυτό στο ίδιο επάγγελμα. Η εξαγορά καλύπτει τα βαρέα ένσημα ολόκληρου του έτους.

8.  Γυναίκες με ασφάλιση πριν από το 1993 χωρίς βαρέα αλλά με 4.500 ημέρες τουλάχιστον στην κοινή ασφάλιση του ΙΚΑ και ηλικία 55 έως το 2010 παίρνουν πλήρη σύνταξη μέσα στο 2016, καθώς το όριο ηλικίας είναι από 60 έως 60,11 ετών. Οι ασφαλισμένες που έκλεισαν τα 55 το 2011 και το 2012 και έχουν στο 2015 ή στο 2016 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης παίρνουν μόνο μειωμένη, αρκεί να έχουν 100 ένσημα από εργασία κάθε χρόνο την τελευταία 5ετία. Στα 100 ένσημα συνυπολογίζεται και διάστημα ανεργίας, αλλά και χρόνος ασθένειας, που σημαίνει ότι η προϋπόθεση μειωμένης σύνταξης γίνεται ευνοϊκότερη.

9.  Ανδρες και γυναίκες με 7.500 ένσημα στα βαρέα και συνολικά 10.500 ημέρες ασφάλισης υποβάλλουν αίτηση για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με κριτήριο το έτος που συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο. Τα νέα όρια ηλικίας δεν τους επηρεάζουν, καθώς οι εργαζόμενοι στα βαρέα εξαιρέθηκαν από τις αλλαγές.

Παράδειγμα:

Ασφαλισμένος που κλείνει τα 61,6 το 2016 και είχε τις 7.500 ημέρες στα βαρέα το 2014 αλλά δεν είχε συνολικά τις 10.500 ημέρες τη χρονιά αυτή μπορεί να αναγνωρίσει τώρα το διάστημα που υπολείπεται εξαγοράζοντας στη μικτή ασφάλιση έως 1.800 ημέρες, ώστε να συνταξιοδοτηθεί άμεσα με πλήρη σύνταξη. Αναγνωρίζονται χρόνος παιδιών, στρατιωτικής θητείας, σπουδών, κενών ασφάλισης κ.λπ. Η αναγνώριση αφορά μόνο στο χρόνο που υπολείπεται ώστε να συμπληρωθούν οι 10.500 ημέρες, αφού υπάρχουν 7.500 στα βαρέα.

newpost.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων