Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικόπεδο 2 σε ΕΛΠΕ-Edison-Total

Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικόπεδο 2 σε ΕΛΠΕ-Edison-Total

Διαφήμιση

Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, το Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκλήρωσε τον Προσυμβατικό Έλεγχο, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια «Περιοχή Παραχώρησης 2» (δυτικά της Κέρκυρας), από το Ελληνικό Δημόσιο στην κοινοπραξία των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια, Edison και Total.

Σύμφωνα με την απόφαση, «δεν συντρέχει λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης μίσθωσης». Κατ’ επέκταση, έπεται άμεσα η υπογραφή της σύμβασης και ακολουθεί η κύρωση της στη Βουλή.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων