Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Προέκυψε και το θέμα ορισμού Υπευθύνου λειτουργίας πρατηρίου

Προέκυψε και το θέμα ορισμού Υπευθύνου λειτουργίας πρατηρίου

Διαφήμιση

Προέκυψε και το θέμα ορισμού Υπευθύνου λειτουργίας πρατηρίου.

Περιμένουμε νεότερα μετά από ενέργειες για τη μη εφαρμογή του. (επισύναψη ΈΓΓΡΑΦΟ Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2015). Υπεύθυνος λειτουργίας μικτού ή αμιγούς πρατηρίου υγραερίου. Οι δυνατές επιλογές ορισμού Υπευθύνου Λειτουργίας ενός πρατηρίου αμιγώς υγραερίου ή μικτού (υγρών καυσίμων και υγραερίου) πρατηρίου (είτε εξαρχής μικτού, είτε έπειτα από τη μετατροπή του από πρατήριο υγρών καυσίμων σε μικτό), σύμφωνα με το β’ εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 22 του υπ’ αριθμ. π.δ. 595/1984, όπως ισχύει, είναι οι εξής:

  1. εξουσιοδοτημένος τεχνίτης συσκευών υγραερίου του άρθρου 6 του π.δ. 219/1981(Α’ 64), ή
  2. ο πτυχιούχος τεχνίτης συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων ή
  3. ο ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του πρατηρίου λειτουργούντος υπό την διεύθυνση του ιδίου για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) ετών.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων