Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Προειδοποίηση Κομισιόν για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων- Στο στόχαστρο και η Ελλάδα

Προειδοποίηση Κομισιόν για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων- Στο στόχαστρο και η Ελλάδα

Διαφήμιση

Ανάμεσα στις 8 χώρες που έχει βάλει στο στoχαστρό της η Κομισιόν, για τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη υποδομών για τα εναλλακτικά καύσιμα, βρίσκεται η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν δίνει δυο μήνες περιθώριο για συμμόρφωση, καθώς με »αιτιολογημένη γνώμη» προειδοποιεί τις 8 χώρες ότι θα πρέπει να εντάξουν τους σχετικούς κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο, υπό την απειλή παραπομπής στο Ευρωδικαστήριο.

Πρόκειται για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παράβασεί που κινεί η Επιτροπή, όταν δεν γίνεται σεβαστή η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τα εθνικά πλαίσια πολιτικής είναι το βασικό μέσο που προβλέπει η οδηγία για να εξασφαλιστεί η δημιουργία επαρκών υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων σημείων επαναφόρτωσης ηλεκτρικών οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο και υδρογόνο, και για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής.

Η επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων είναι απαραίτητη για την παροχή πρόσβασης, σε όλους τους Ευρωπαίους, στην καθαρή και ανταγωνιστική κινητικότητα, σύμφωνα με τους στόχους που όρισε η Επιτροπή στη δέσμη μέτρων «Η Ευρώπη σε κίνηση», την οποία ενέκρινε τον Μάιο του 2017.

πηγή: energyin.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων