Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πρόσκληση Δ.Σ. ΠΟΠΕΚ 9/9/2011

Πρόσκληση Δ.Σ. ΠΟΠΕΚ 9/9/2011

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – Κρήτη
Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881
E mail: popek@sppi.gr

Ηράκλειο Κρήτης, 09/09/2011
Αριθμ. Πρωτ. 393

Προς τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Ε.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 11:30 πρωινή, στα γραφεία στα γραφεία της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΝ ΕΠΕ» που βρίσκονται στην οδό Αμερικής αρ. 10, στην Αθήνα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Ενημέρωση για Υπ. Οικονομικών (πρόστιμα ΗΦΑΙΣΤΟΣ).
  2. Οργάνωση της ΠΟΠΕΚ & προτεραιότητες για επίλυση προβλημάτων.(Ταμείο Βενζ/λών, Αναθεώρηση Αγορανομικών διατάξεων, Κωδικοποίηση νομοθεσίας, μείωση μισθώσεων, συστήματα διαρροών-στεγανοποίηση & συστήματα εισροών – εκροών, στρεβλώσεις αγοράς- λαθρεμπόριο – νοθεία καυσίμων, πετρέλαιο θέρμανσης).
  3. Εκπαιδευτικά προγράμματα προς Ενώσεις (Πυρασφάλεια-Υγραέριο-Ασφάλεια).
  4. Περιοδικό έντυπο & ηλεκτρονικό.
  5. Οικονομικά ΠΟΠΕΚ.
  6. Ανακοινώσεις – τρέχοντα θέματα.

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Ε.Κ.
Ο Πρόεδρος / Ο Γ. Γραμματέας
Μαυράκης Χαράλαμπος / Μελίδης Σπύρος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων