Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσεις ΠΟΠΕΚ 10/4/2011

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσεις ΠΟΠΕΚ 10/4/2011

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – Κρήτη
Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881
E mail: popek@sppi.gr

Ηράκλειο Κρήτης,18/03/2011
Αριθμ. Πρωτ. 259

Προς τους Αντιπροσώπους των Ενώσεων Μελών της ΠΟΠΕΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Ε.Κ.

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου 2011 και ώρα 11.00 πρωινή στα γραφεία της εταιρείας «Ασμάτογλου Γ. & Υιός Ο.Ε.» που βρίσκονται στην οδό Κλεισθένους 55, Αγία Παρασκευή, στην Αθήνα στον 1Ο όροφο. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 3 Απριλίου 2011, στον ίδιο τόπο και κατά τον ίδιο χρόνο και αν δεν υπάρξει απαρτία και τη δεύτερη φορά,

Θα πραγματοποιηθεί οριστικά την ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011, και ΩΡΑ 11.0Ο Π.Μ. στα γραφεία της εταιρείας «ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ Γ. & ΥΙΟΣ ΟΕ» (Κλεισθένους 55 -1ος όροφος, Αγ.Παρασκευή, Αθήνα).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

  1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Διοικητικός απολογισμός – Έγκριση αυτού.
  3. Οικονομικός απολογισμός – Έγκριση αυτού.
  4. Πρόγραμμα δράσης για το 2011 .
    [icon type=”icon-minus”] Θα ακολουθήσει εκτενής ανοιχτή συζήτηση

Για τα θέματα 2 και 3 θα γίνει μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 15 4δ του καταστατικού.

Ο Πρόεδρος / Ο Γ. Γραμματέας
Μαυράκης Χαράλαμπος / Μελίδης Σπύρος

Διευκρινήσεις :

  1. Κατά την πρώτη ημερομηνία, για απαρτία της Γ.Σ. απαιτείται το ½ του συνόλου των ταμειακώς ενήμερων ενώσεων – μελών ή αντιπροσώπων. Κατά τη δεύτερη ημερομηνία, απαιτείται το ¼ αυτών. Κατά την τρίτη ημερομηνία η Γ.Σ. συνέρχεται κανονικά οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρευρισκόμενων οικονομικά τακτοποιημένων μελών (άρθρο 14 παρ. 3 του Καταστατικού της ΠΟΠΕΚ)
  2. Τη Γενική Συνέλευση μπορούν να παρακολουθήσουν επίσης ελεύθερα, αναπτύσσοντας ενεργά τις θέσεις τους – χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου, και εκπρόσωποι των λοιπών Ενώσεων Πρατηριούχων της Ελλάδας, οι οποίες δεν είναι μέλη της ΠΟΠΕΚ.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων