Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πρόσκληση μελών Δ.Σ. 20/4/2012

Πρόσκληση μελών Δ.Σ. 20/4/2012

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – Κρήτη
Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881
E mail: popek@popek.gr

Ηράκλειο Κρήτης, 20/04/2012
Αριθμ. Πρωτ. 637

Προς τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Ε.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΝ ΕΠΕ» που βρίσκονται στην οδό Αμερικής αρ. 10, στην Αθήνα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων (ΤΕΑΠΥΚ). Δράσεις ΠΟΠΕΚ.
  2. Ίδρυση & λειτουργία πρατηρίων (Ν.4070/10/4/2012). Δράσεις ΠΟΠΕΚ.
  3. Ετήσιος Διοικητικός & Οικονομικός απολογισμός – Οικονομική ενημέρωση.
  4. Προγραμματισμός μέχρι την ετήσια τακτική Γ.Σ. της ΠΟΠΕΚ.
  5. Σύνθεση Δ.Σ. ΠΟΠΕΚ.
  6. Ανακοινώσεις – τρέχοντα θέματα.

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Ε.Κ.
Ο Πρόεδρος και  Ο Γ. Γραμματέας
Μαυράκης Χαράλαμπος και Μελίδης Σπύρος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων