Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πρόστιμα φωτιά για τους λαθρέμπορους καυσίμων

Πρόστιμα φωτιά για τους λαθρέμπορους καυσίμων

Διαφήμιση
 
tank-money

Σημαντικές επιτυχίες στην τριετία – Πρόστιμα άνω των 100 εκατ. ευρώ επέβαλε το ΣΔΟΕ σε πρατήρια και αποθήκες υγρών καυσίμων.

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης και ειδικότερα του ΥΠΟΙΚ, της ΑΑΔΕ, του ΣΔΟΕ αλλά και των ελεγκτικών μηχανισμών έχει εισέλθει για τα καλά το λαθρεμπόριο και η νοθεία στα καύσιμα και μάλιστα την τελευταία 3ετία έχουν καταγραφεί σημαντικά πλήγματα στις εγκληματικές οργανώσεις.

Παράλληλα η Κυβέρνηση επενδύει συνεχώς στο τρίπτυχο πολιτική εποπτεία και στρατηγική, νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις και επιχειρησιακή ενδυνάμωση, με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα στην περιστολή του λαθρεμπορίου.

Να υπενθυμίσουμε ότι από τους στοχευμένους ελέγχους σε πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ την περίοδο 2020-2022, κατάφερε να καταλογίσει Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ύψους 22 εκατ. ευρώ και επιπλέον τελών 66 εκατ. ευρώ σε μεγάλο κύκλωμα εταιρειών εμπορίας και πρατηρίων λιανικής πώλησης, κατόπιν επεξεργασίας μεγάλου όγκου παραστατικών που είχαν κατασχεθεί.

Επίσης οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ προέβησαν σε δειγματοληψίες και ελέγχους κλειστής αποθήκης στην Αθήνα, αλλά και σε επαρχιακές πόλεις, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις λαθρεμπορίας καυσίμων συνολικού ύψους 7.000.000 ευρώ, πλέον πολλαπλών τελών, ύψους 3.500.000 ευρώ.

Σε πρατήριο υγρών καυσίμων διαπιστώθηκε μεγάλος όγκος παραστατικών για αγορά υγραερίου για Βιομηχανική χρήση τα οποία διατίθεντο για χρήση κίνησης οχημάτων με αποτέλεσμα να καταλογιστεί πρόστιμο 2,7 εκατ. ευρώ.

 

Η ΑΑΔΕ παράλληλα την περίοδο 2020-2022 προέβη στην εντατικοποίηση των ελέγχων και στην έκδοση πλήθους κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και εγχειριδίων, ως συνέχεια της συστηματικής νομοθέτησης της Κυβέρνησης για την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και με ακρογωνιαίο λίθο τον ν. 4758/2020 που προώθησε το Υπουργείο Οικονομικών για την περιστολή του λαθρεμπορίου

Καρπός αυτών ήταν, μεταξύ άλλων, η δραστική αύξηση των τελωνειακών εσόδων την τελευταία τριετία κατά 34,6%, από 11,64 δισ. ευρώ το 2020 σε 15,67 δισ. ευρώ το 2022.

Πιο αναλυτικά, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ εξέδωσαν κατ’ εξουσιοδότηση των νομοθετικών ρυθμίσεων που προωθήθηκαν την εν λόγω περίοδο πλήθος αποφάσεων και υλοποιούν σχετικές δράσεις, που περιλαμβάνουν σφράγιση και δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών σε περιπτώσεις νοθείας καυσίμων, σφράγιση για παρεμβάσεις σε μηχανισμούς ή για μη διαβίβαση στοιχείων από τους μηχανισμούς στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, ηλεκτρονική διαβίβαση παραστατικών πωλήσεων, εξειδίκευση παραβάσεων αναφορικά με τις προδιαγραφές των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων και των μητρώων φορολογικών αποθηκών, πρατηρίων και πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων και φορολογική σήμανση του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου ναυτιλίας με εθνικούς ιχνηθέτες, οι οποίοι θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 2 Οκτωβρίου 2023.

Παράλληλα, προωθήθηκε η υλοποίηση σημαντικών, καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών που περιλαμβάνει τη δημιουργία ηλεκτρονικών μητρώων για την καταγραφή στοιχείων των υπόχρεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διάθεση καυσίμων, καπνικών και αλκοολούχων ποτών, σύστημα ανάκτησης δεδομένων εισροών από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εφαρμογή μητρώου δεξαμενών υγραερίου στα δημόσια πρατήρια και πιλοτική εφαρμογή του νέου μητρώου δεξαμενών των φορολογικών αποθηκών της ΑΑΔΕ, ιστοσελίδα στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ για δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών που σχετίζονται με τη νοθεία των υγρών καυσίμων, εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων των κατασκευαστών και εγκαταστατών λογισμικού της ΑΑΔΕ περί καλής λειτουργίας των συστημάτων εισροών-εκροών που εγκαθιστούν, πλατφόρμα “myDATA” ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων είδους, ποσότητας και αξίας αλλά και την εφαρμογή “appodixi” ΑΑΔΕ, για επιβεβαίωση συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο από τους πολίτες.

Οι προαναφερθείσες αποφάσεις και τα ψηφιακά εργαλεία στην εντατικοποίηση των ελέγχων και απέδωσαν καρπούς σε όλους τους τομείς των προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

 

Ειδικότερα, την περίοδο 2020-2022 στον τομέα των καυσίμων, κατεγράφη σημαντική αύξηση των ελέγχων και των παραβάσεων που εντοπίστηκαν.

Συνολικά, διενεργήθηκαν 42.852 έλεγχοι από τις διωκτικές αρχές Τελωνείων της ΑΑΔΕ, Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), ενώ διαπιστώθηκαν 3.723 παραβάσεις και κατασχέθηκαν 488.298 λίτρα υγρών καυσίμων και 14.602 κιλά υγραερίου.

Ανάλογης έντασης και έκτασης έργο παρατηρείται στις Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), οι οποίες έλαβαν και ανέλυσαν 8.820 δείγματα καυσίμων και διαπιστώθηκαν 276 μη κανονικά – νοθευμένα την περίοδο 2020-2022.

Την τριετία αυτή, οι Ειδικές Ερευνητικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (ΥΕΔΔΕ) προέβησαν σε 345 ελέγχους σε πρατήρια υγρών καυσίμων, διαπίστωσαν παραβάσεις σε 176 από αυτά και καταλόγισαν 8.924 παραβάσεις, με 18.854.215,29 ευρώ συνολική αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.

Ομοίως, οι Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ με ειδική στόχευση προέβησαν σε ελέγχους 803 υποθέσεων και βεβαίωσαν συνολικά 30.342.785 ευρώ αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.

Μεταξύ των κυριότερων πρόσφατων επιτυχιών της ΑΑΔΕ στον τομέα των καυσίμων συγκαταλέγονται ο εντοπισμός 79 ανύπαρκτων ή αδρανών επιχειρήσεων και η αποτροπή λειτουργίας κυκλώματος νοθείας καυσίμων στο Α΄ εξάμηνο του 2022, η σφράγιση και δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών και των παραβάσεων σε 4 πρατήρια λόγω νοθείας καυσίμων εντός του 2022, η διαπίστωση μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων αξίας 778.900 ευρώ και προμήθειας άνευ παραστατικών 575.200 λίτρων υγραερίου κίνησης σε πρατήριο υγρών καυσίμων εντός του 2022, ο εντοπισμός πρατηρίου που λειτουργούσε παράνομα από το 2010 και διέθεσε στην εγχώρια αγορά καύσιμα συνολικής αξίας 18.000.000 ευρώ στο Α΄ τρίμηνο του 2023, ο εντοπισμός και η δέσμευση ποσότητας 500.000 λίτρων διαλυτών με ποσό διαφυγόντων φόρων που υπολογίζεται σε άνω των 550.000 ευρώ και η εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος τον Απρίλιο του 2023.

Τι ετοιμάζουν οι Αρχές για τους λαθρέμπορους καυσίμων

Το Υπουργείο Οικονομικών, η ΑΑΔΕ, τα συναρμόδια Υπουργεία και ελεγκτικοί μηχανισμοί συνεχίζουν την εντατική και συστηματική προσπάθεια για την περιστολή του λαθρεμπορίου των προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζονται για τα επόμενα έτη η ολοκλήρωση της δευτερογενούς νομοθεσίας στον τομέα των καυσίμων, με κεντρικό προσανατολισμό τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών των συστημάτων εισροών-εκροών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα υγρών καυσίμων, η επαναξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου και λήψη νέων μέτρων, όπου χρειάζονται, για τη βέλτιστη αντιμετώπιση φαινομένων λαθρεμπορίου και τη θωράκιση του υγιούς εμπορίου, η ολοκλήρωση πληροφοριακού συστήματος αξιοποίησης δεδομένων (MIS), για την αξιοποίηση των δεδομένων μέσω τεχνητής νοημοσύνης για τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, με στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της φοροδιαφυγής και της νοθείας στα καύσιμα η ολοκλήρωση ψηφιακών εφαρμογών λήψης στιγμάτων γεωγραφικού εντοπισμού πλωτών εφοδιαστικών μέσων και βυτιοφόρων οχημάτων (GPS), για τον έλεγχο της διακίνησης καυσίμων η πρόσβαση των ελεγκτών στα συστήματα της ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο, κατά τη στιγμή του ελέγχου, η δημιουργία θαλάμου επιχειρήσεων με εξειδικευμένες εφαρμογές επικοινωνίας και αξιοποίησης πληροφοριών για την επίτευξη δικτυοκεντρικής διοίκησης στο «πεδίο» των ελέγχων και η δημιουργία υποδομών, εξοπλισμού και ψηφιακών εφαρμογών παρακολούθησης της διέλευσης από τα σύνορα των φορτηγών και των εμπορευματοκιβωτίων, προϋπολογισμού 80,8 εκατ. ευρώ

carandmotor.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων