Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
“Πρόστιμο 72.000 σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Χαλκιδική”.

“Πρόστιμο 72.000 σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Χαλκιδική”.

Διαφήμιση

Πρόστιμο 72.000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Τρίκορφο Γερακινής στο δήμο Πολυγύρου επέβαλε η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας διότι οι αντλίες των υγρών καυσίμων ήταν ασφράγιστες. Αναλυτικά ολόκληρη η απόφαση:

Επιβάλουμε με την αριθμ. πρωτ. ΕΞ/265966/2248/06-07-2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσής μας, στην κ. Χ.. Μ.., ιδιοκτήτρια πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Τρίκορφο Γερακινής του Δήμου Πολυγύρου, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και τις παραγράφους 9, 5 και  7 των άρθρων 105, 106 και 107 αντίστοιχα της ΥΑ Α2-718/2014 πρόστιμο εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ συνολικά [(αρ.105, §9) 5000,00€ * 7 + (αρ.106, §5) 5000,00€ * 7 + (αρ.107, §7) 1000,00€ * 2= 72000,00€], διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2017 από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας, σε εκτέλεση της με αριθ. πρωτ. 250878/2071/21-06-2017 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας, στο πρατήριο υγρών καυσίμων της που βρίσκεται στο Τρίκορφο Γερακινής του Δήμου Πολυγύρου διαπιστώθηκε ότι:
1. Οι διατάξεις ρύθμισης της ποσότητας (μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές) των επτά (7) διανομέων υγρών καυσίμων που βρέθηκαν να λειτουργούν στο πρατήριο και να παραδίδουν καύσιμα στους καταναλωτές δεν ήταν σφραγισμένες (ασφράγιστες) όπως προβλέπεται και κατά παράβαση του άρθρου 105 παράγραφος 1 της ΥΑ Α2-718/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ τ.Β΄ 2090/2014).
2. Τα λοιπά σημεία σφράγισης των αντλιών υγρών καυσίμων των επτά (7) διανομέων υγρών καυσίμων που βρέθηκαν να λειτουργούν στο πρατήριο και να παραδίδουν καύσιμα στους καταναλωτές δεν ήταν σφραγισμένα (ασφράγιστα) όπως προβλέπεται και κατά παράβαση άρθρου 106 παράγραφος 1 της ΥΑ Α2-718/2014.
3. Για τους δύο (2) τύπους αντλιών που λειτουργούσαν στο πρατήριο κατά την ώρα του ελέγχου, Nuovo Pignone τύπος  DPBA 050 GE 2D και Nuοvo Pignone τύπος DPC 050GM 2D, δεν βρέθηκαν και δεν επεδείχθησαν στο κλιμάκιο ελέγχου οι φάκελοι με τα απαραίτητα στοιχεία για τον κάθε τύπο αντλίας όπως προβλέπεται και κατά παράβαση άρθρου 107 παράγραφος 3 της ΥΑ Α2-718/2014.
 
πηγή: seleo.gr
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων