Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ψήφισμα από το ευρωκοινοβούλιο για τη μείωση περιεκτικότητας θείου στα καύσιμα

Ψήφισμα από το ευρωκοινοβούλιο για τη μείωση περιεκτικότητας θείου στα καύσιμα

Διαφήμιση

Σε νομοθετικό ψήφισμα προέβη το Ευρ. Κοινοβούλιο χθες σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο.

Το σχετικό κείμενο μπορείτε να το βρείτε στα επισυναπτόμενα.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων