Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Revoil: Απέκτησε το 100% της Ρεβόιλ Βιοκαύσιμα

Revoil: Απέκτησε το 100% της Ρεβόιλ Βιοκαύσιμα

Διαφήμιση

Η εταιρία Revoil ανακοινώνει ότι προχώρησε στην απόκτηση της μίας μετοχής που δεν της ανήκε στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της Ρεβόιλ Βιοκαύσιμα Α.Ε.

Με την αγορά της μετοχής, στην ονομαστική της αξία των 10 ευρώ, η μητρική Revoil κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Ρεβόιλ Βιοκαύσιμα Α.Ε. που ανέρχεται σε 150.000 ευρώ διηρημένο σε 15.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ.

energypress.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων