Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Revoil: Ζημιές €3 εκατ. το 2015

Revoil: Ζημιές €3 εκατ. το 2015

Διαφήμιση

Με κέρδη προ φόρων 1,11 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,1 εκατ. το 2014, έκλεισε το 2015 η μητρική Revoil επιστρέφοντας δυναμικά στη κερδοφορία μετά από τρείς ζημιογόνες χρήσεις.

Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου σε επίπεδο EBITDA ενισχύθηκε κατά 14,56% και ανήλθε στα 8.89 εκατ. ευρώ από 7.76 εκατ. το 2014 αποτυπώνοντας τα αυξημένα έσοδα από την εμπορία καυσίμων με την άνοδο των πωλούμενων όγκων. Σε επίπεδο μητρικής η αύξηση στο EBITDA είναι της τάξης του 43,43%.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 656.3 εκατ. ευρώ το 2015 από 733.9 εκατ. το 2014 παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,57% λόγω της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών των καυσίμων και παρά το γεγονός ότι οι συνολικοί πωλούμενοι όγκοι καυσίμων του Ομίλου κινήθηκαν υψηλότερα, ενώ και το δολάριο ΗΠΑ (το νόμισμα στο οποίο διαπραγματεύονται τα προϊόντα πετρελαίου) ανατιμήθηκε σημαντικά έναντι του ευρώ.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων του Ομίλου ανήλθαν στα 753,9 εκατ. λίτρα, έναντι 678,4 εκατ. λίτρα το 2014 εμφανίζοντας άνοδο 11,1%.

Πιο αναλυτικά οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης ενισχύθηκαν κατά 3,9%, οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης κατέγραψαν σημαντική άνοδο 49,8% ενώ οι βενζίνες ακολούθησαν την πορεία της αγοράς καταγράφοντας απώλειες ύψους 9% περίπου.

Στον συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου, ποσό 6.0 εκατ. ευρώ προέρχεται από την δραστηριότητα στην Ναυτιλία μέσω της 100% θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα 23.66 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,95% συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 22.76 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Σε ενοποιημένη βάση οι επιδόσεις της ναυτιλίας λόγω των ιστορικά χαμηλών ναύλων συμπίεσαν τα αποτελέσματα του Ομίλου που έκλεισαν σε μειωμένες προ φόρων ζημιές 2,63 εκατ. ευρώ από 2,73 εκατ. ζημιές την προηγούμενη χρήση.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ο Όμιλος λόγω των φορολογικών επιβαρύνσεων από τον έλεγχο των χρήσεων 2009 – 2011 έκλεισε με αυξημένες ζημιές 3 εκατ. ευρώ από ζημιές 2.75 εκατ. τη χρήση του 2014 ενώ η μητρική επέστρεψε σε κέρδη 693,2 χιλ. ευρώ από ζημιές 1,1 εκατ. το 2015.

Σε μία ιδιαίτερη χρονιά όπως το 2015 που χαρακτηρίσθηκε από αβεβαιότητα, αστάθεια, έλλειψη ρευστότητας με το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls, η ζήτηση στην εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών κινήθηκε υψηλότερα από το 2014. Αυτό συντελέσθηκε κυρίως λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών που έδωσαν ώθηση στην κατανάλωση και του γεγονότος ότι η αγορά μετά από πτώση ετών βρήκε σταδιακά σημεία ισορροπίας.

Στη μητρική REVOIL η βέλτιστη αξιοποίηση του δικτύου πρατηρίων που ενισχύθηκε με 48 νέες συνεργασίες, η διεύρυνση του εμπορικού χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα, ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας και η εξοικονόμηση πόρων που συντελείται τα τελευταία χρόνια και αποδίδει καρπούς, χωρίς καμία έκπτωση στην άριστη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στο τελικό καταναλωτή, οδήγησαν στην επιστροφή στην κερδοφορία.

Το 2016 η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών παραμένει ευάλωτη αναμένοντας το κλείσιμο της αξιολόγησης και τα νέα μέτρα που θα την συνοδεύσουν. Οι προοπτικές για το σύνολο του έτους θα μπορούσαν να βελτιωθούν όσο ανακάμπτει η πραγματική οικονομία, που σε συνδυασμό με τη σταδιακή εξάλειψη της ανασφάλειας, την άνοδο του τουρισμού και τις χαμηλές τιμές, θα ενίσχυαν την κατανάλωση καυσίμων στο επόμενο διάστημα.

Ο Όμιλος REVOIL και το 2016 επικεντρώνεται στη διεύρυνση του δικτύου πρατηρίων με νέα σημεία πώλησης με πολύ αυστηρά κριτήρια επιλογής, στην αύξηση των καταναλώσεων στο υπάρχον δίκτυο καθώς και στη διεύρυνση μέσω του δικτύου της γκάμας προϊόντων του στο τελικό καταναλωτή. Επίσης αναμένει σημαντική συνεισφορά στις συνολικές πωλήσεις από τα τμήματα λιπαντικών και βιομηχανικών πωλήσεων στα οποία ωριμάζουν οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Σε ότι αφορά την ναυτιλία, η οποιαδήποτε ανάκαμψη της παγκόσμιας ναυλαγοράς θα είναι ευεργετική για τα έσοδα του Ομίλου.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων