Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Σχέδιο δημοσίευσης – αλλαγές στο πετρ. θέρμανσης από 01.01.2011

Σχέδιο δημοσίευσης – αλλαγές στο πετρ. θέρμανσης από 01.01.2011

Διαφήμιση

Του Γιώργου Κοκκινάκη
Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ο.Π.Ε.Κ. και Σ.Π.Π.Η.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΟΥ ΤΕΛΩΝΙΣΘΗΚΕ ΑΠΟ 01.01.2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΟΥ ΤΕΛΩΝΙΣΘΗΚΕ ΜΕΧΡΙ 31.12.2010.

ΑΓΟΡΑ με καταβολή ΕΦΚ 21 ευρώ ανά χιλιόλιτρο (χαμηλός συντελεστής). ΠΑΥΕΙ η υποχρέωση τους για προκαταβολή και η επιστροφή του ΕΦΚ από το ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

ΑΓΟΡΑ όπως ίσχυε μέχρι 31.12.2010 (υψηλός συντελεστής ΕΦΚ) και επιστροφή του ΕΦΚ από ΗΦΑΙΣΤΟΣ. (το ίδιο ισχύει και για τα αποθέματα μας την 31.12.2010).

Καταχώρηση όλων των συναλλαγών στο ΗΦΑΙΣΤΟΣ εντός 14 ημερών στο νέο site http://www.ifaistos.mnec.gr/sheat11

Παύει η υποχρέωση αποστολής των δεύτερων αντίτυπων φορολογικών στοιχείων στο Ηφαιστος, θα φυλάσσονται πλέον από την επιχείρηση.

Καταχώρηση όπως και πριν στο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ για επιστροφή διαφοράς ΕΦΚ.(παρ. 8 αρθρ. 5 Ν.3899/2010) Οι εκκρεμείς συναλλαγές πετρελαίου θέρμανσης των περιόδων από 15.10.2010 μέχρι 31.12.2010 τακτοποιούνται με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.) – εντός 7 ημερών.

Θα αποσταλούν τα δεύτερα αντίτυπα

Εξακολουθεί η έκδοση θεωρημένων ΑΛΠ ή Τιμ. πετρελαίου θέρμανσης ΑΛΛΑ στην ένδειξη «Ποσό που δεν επιβαρύνει τον πελάτη»

δεν αναγράφουμε ΠΟΣΟ

(Μετά την εξάντληση των θεωρημένων φορ. Στοιχείων, μπορούν να τυπωθούν νέα- χωρίς να περιλαμβάνεται η ένδειξη). *

Εκδίδομε όπως ακριβώς μέχρι την 31.12.2010.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

Παύει η μη υποβολή στοιχείων για τις συναλλαγές πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με το άρθρ. 20 του Π.Δ. 186/1992.

Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από 1/1/2011 και εξής, θα υποβάλλονται κανονικά μαζί με όλες τις άλλες πράξεις (συναλλαγές βενζίνης, εμπ/των κλπ).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

Για τις συναλλαγές μέχρι 31/12/10, δεν υποβάλλονται στοιχεία.

* Από 1/1/11 και μετά προβλέπεται η έκδοση των φορολογικών στοιχείων για το πετρέλαιο θέρμανσης από διπλότυπα στελέχη, λόγω της μη αποστολής αντιγράφου στο ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Μεταφέρουμε αυτούσια την παρ. 4 του Ν. 3899/2010,

Σε περίπτωση μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, εντός της, κατά το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του παρόντος νόμου, περιόδου, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενταπλάσιο της διαφοράς των συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, υπολογιζόμενης επί της ποσότητας που αφορούν οι ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις.

Σε περίπτωση που οι ως άνω πράξεις ή παραλείψεις διαπραχθούν από το ίδιο μέλος ΔΙΠΕΘΕ δεύτερη φορά, το μέλος αυτό διαγράφεται από το μητρώο ΔΙΠΕΘΕ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων