Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Σε ισχύ το σύστημα πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα

Σε ισχύ το σύστημα πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα

Διαφήμιση

Τη δυνατότητα να άρουν την ακινησία των οχημάτων τους και να καταβάλλουν τέλη ανάλογα με τη διάρκεια κυκλοφορίας έχουν οι φορολογούμενοι, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο που υπέγραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, ενώ για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού (31.12.2017), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.

Παράδειγμα

Για επιβατικό Ι.Χ. 1.000 κ.εκ., τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι 120 ευρώ. Εστω ότι φορολογούμενος αιτείται εγγράφως άρσης ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2017:

• Εάν επιλέξει την άρση για 1 μήνα, τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 120 ευρώ x (2/12) = 20 ευρώ. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη ΔΟΥ έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, αφού ο μήνας αυτός λογίζεται ολόκληρος για τις ανάγκες υπολογισμού των τελών.

• Εάν επιλέξει την άρση για 3 μήνες, τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας θα είναι 120 ευρώ x (4/12) = 40 ευρώ. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη ΔΟΥ έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου.

• Εάν επιλέξει την άρση για το υπόλοιπο του έτους, δηλαδή μέχρι 31.12.2017, θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12 ως εξής: 120 ευρώ x (7/12) + 120 ευρώ x (2/12) = 70 ευρώ + 20 ευρώ = 90 ευρώ.
Οσοι αποφασίσουν να προχωρήσουν στην άρση της ακινησίας θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

• Η άρση της ακινησίας γίνεται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του κατόχου του οχήματος, το οποίο τηρείται στο αρχείο της ΔΟΥ.

• Προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της άρσης, εάν δηλαδή αυτή γίνεται στην αρχή ή στο τέλος του μήνα.

• Στην περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής των στοιχείων ή μη επιστροφής αυτών στη ΔΟΥ, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των αναλογούντων ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Έντυπη Καθημερινή

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων