Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Συμφώνα με τη νομοθεσία 3897/2010 μέχρι τέλος του 2017 τα υφιστάμενα πρατήρια που στεγάζονται κάτω από οικοδομές πρέπει να απομακρυνθούν

Συμφώνα με τη νομοθεσία 3897/2010 μέχρι τέλος του 2017 τα υφιστάμενα πρατήρια που στεγάζονται κάτω από οικοδομές πρέπει να απομακρυνθούν

Διαφήμιση

Γίνονται ενέργειες με πρόσθετα μετρά ασφάλειας να μπορούν να συνεχίσουν να υφίστανται.

(επισύναψη περιμένουμε νεοτέρα υπόμνημα υπουργείο μεταφορών δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2015)

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων