Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Συνεχείς έλεγχοι, εγκατάσταση νέων συστημάτων και αυστηροποίηση ποινών για τα καύσιμα

Συνεχείς έλεγχοι, εγκατάσταση νέων συστημάτων και αυστηροποίηση ποινών για τα καύσιμα

Διαφήμιση

Δύο κρίσιμες παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον έλεγχο της αγοράς υγρών καυσίμων δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα:

Πρώτον, η τροπολογία για την αποτροπή της καταδολίευσης των αντλιών και της κλοπής των καταναλωτών από παρανομούντες πρατηριούχους, με απειλή αυστηρότατων κυρώσεων και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

Δεύτερον, το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το σύστημα εισροών εκροών, που θα εγκατασταθεί στα πρατήρια υγρών καυσίμων και θα αποτρέπει τόσο τη λαθρεμπορία, όσο και την κλοπή υγρών καυσίμων (ΦΕΚ Β’ 1980/21-21-10).

Υπενθυμίζεται ότι για πρώτη φορά τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προέβησαν σε ελέγχους και εντόπισαν τον τελευταίο καιρό, μηχανισμούς καταδολίευσης αντλιών υγρών καυσίμων, που εξαπατούσαν και έκλεβαν τους καταναλωτές. Κατόπιν τούτου, προέβησαν σε σφράγιση των παράνομων αντλιών. Δυστυχώς, λόγω της ανεπαρκούς κείμενης νομοθεσίας (Ν. 3668/2008 , άρθρο 1, παρ. 1), μετά την αφαίρεση των παράνομων μηχανισμών αποσφραγίζονται οι αντλίες, χωρίς ουσιαστική και αποτρεπτική ποινή για τους δράστες. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η τροπολογία.

Σε ότι αφορά την πορεία της λιανικής τιμής των υγρών καυσίμων (δηλ. της τιμής στην αντλία του πρατηρίου), το Υπουργείο τονίζει ότι αυτή εξαρτάται από την πορεία της διεθνούς τιμής των πετρελαϊκών προϊόντων.

Η διεθνής αυτή τιμή καθορίζεται χρηματιστηριακά κάθε μέρα από τις διεθνείς πράξεις αγοράς και πώλησης προϊόντων και συμβολαίων και συνιστά την τιμή αναφοράς και για τις εκτός χρηματιστηρίου αγοραπωλησίες καυσίμων.

Η εκάστοτε τιμή πώλησης του Διυλιστηρίου δηλαδή καθορίζεται με βάση τις διεθνείς τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες(Ευρώ- Δολαρίου).
Οι τιμές στις οποίες πωλούν τα Ελληνικά διυλιστήρια βασίζονται στις τιμές Platts για τη Μεσόγειο. Στις ίδιες τιμές (με προσαρμογές μεταφορικού κόστους) συναλλάσσονται όλα τα διυλιστήρια της ευρύτερης περιοχής Μεσογείου με τους πελάτες τους τις εταιρείες εμπορίας υγρών καυσίμων.

Το τελευταίο τρίμηνο παρατηρήθηκε αύξηση στις τιμές διυλιστηρίου της αμόλυβδης βενζίνης κατά 23 %.

Συγκεκριμένα, η τιμή διυλιστηρίου της αμόλυβδης βενζίνης από 41,7 λεπτά ανά λίτρο στις 24/9/2010 έφτασε τα 51,6 λεπτά το λίτρο στις 28/12/2010, μία επιβάρυνση της τάξεως των 10 λεπτών. Στο ίδιο διάστημα η επιβάρυνση στη λιανική τιμή του καταναλωτή ήταν 7,2 λεπτά ανά λίτρο. Ενώ στις 24/9/2010 η μέση λιανική τιμή πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης ανά λίτρο στην επικράτεια ήταν € 1,519 στις 28/12/2010 διαμορφώθηκε στο € 1,591. Άρα, συμπιέστηκαν κατά 2,8 λεπτά τα περιθώρια κέρδους της αγοράς (εταιρείες εμπορίας και πρατήρια υγρών καυσίμων) και δεν μεταβιβάστηκε το σύνολο της αύξησης στον καταναλωτή.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων