Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Συνταξιούχοι Δημοσίου: Έπαιρναν για 16 χρονια τριπλάσιο μέρισμα σε σχέση με τις εισφορές

Συνταξιούχοι Δημοσίου: Έπαιρναν για 16 χρονια τριπλάσιο μέρισμα σε σχέση με τις εισφορές

Διαφήμιση

Ευθύνες στις κυβερνήσεις των τελευταίων 16 ετών για τη δραματική μείωση (από 66 έως 88 ευρώ τον μήνα ή από 11 έως 63%) του μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων σε 284.000 συνταξιούχους του Δημοσίου, επιρρίπτει το υπουργείο Εργασίας. «Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση κατάθεση ανά μέτοχο στην 16ετία 2000-2015 ανερχόταν σε 874,05 € και καταβαλλόταν σχεδόν τριπλάσιο μέρισμα. Για την ίδια περίοδο το μέρισμα ανερχόταν σε 2.140,17 €. Καταβάλλονταν, δηλαδή, κατά μέσο όρο επί πλέον από τις καταθέσεις, 1.266,12 € ετησίως. Επιπλέον, στην 16ετια 2000-2015, εντάχθηκαν στο Μετοχικό Ταμείο μόλις 10.680 νέοι μέτοχοι, ενώ την ιδία περίοδο ο αριθμός των νέων μερισματούχων αυξήθηκε κατά 123.915 λόγω των μαζικών συνταξιοδοτήσεων εκείνης της περιόδου», τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, σύμφωνα με βασική αρχή των καταστατικών του διατάξεων, καταβάλλει μερίσματα κατά αναλογία των καταθέσεων του κάθε μετόχου.

Η αρχή αυτή δεν τηρήθηκε στο παρελθόν και τούτο οδήγησε σε καταβολή δυσανάλογων μερισμάτων σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό των καταθέσεων και τις πραγματικές δυνατότητες του Μ.Τ.Π.Υ.

Με την εφαρμογή του Ν. 3336/2005 από 1/4/2004, έγινε αναπροσαρμογή των μερισμάτων όλων των μερισματούχων, με συνέπεια την απότομη αύξηση των καταβαλλόμενων μερισμάτων κατά μέσο ποσοστό αύξησης 30%. Ακολούθησε και ετήσια αναπροσαρμογή αυτών με συντελεστή προσαρμογής, ο οποίος συνεχώς αυξανόταν μέχρι το έτος 2008.

Η μέση ετήσια κατάθεση ανά μέτοχο το 2004 ανερχόταν σε  905,60 € και το μέσο ετήσιο μέρισμα ανερχόταν σε 1.932,12€. Μετά την ολοκλήρωση της αναπροσαρμογής, το μέσο ετήσιο μέρισμα διαμορφώθηκε σε 2.749,98 € το 2009 ενώ η μέση ετήσια κατάθεση περιοριζόταν στο ποσό των 962,11 €.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση κατάθεση ανά μέτοχο στην 16ετία 2000-2015 ανερχόταν σε 874,05 € και καταβαλλόταν σχεδόν τριπλάσιο μέρισμα. Για την ίδια περίοδο το μέρισμα ανερχόταν σε 2.140,17 €. Καταβάλλονταν, δηλαδή, κατά μέσο όρο επί πλέον από τις καταθέσεις, 1.266,12 € ετησίως.

Επιπλέον, στην 16ετια 2000-2015, εντάχθηκαν στο Μετοχικό Ταμείο μόλις 10.680 νέοι μέτοχοι, ενώ την ιδία περίοδο ο αριθμός των νέων μερισματούχων αυξήθηκε κατά 123.915 λόγω των μαζικών συνταξιοδοτήσεων εκείνης της περιόδου.

Επίσης, χωρίς καταστατική πρόβλεψη επί σειρά ετών καταβαλλόταν ως Δώρο ένα μηνιαίο μέρισμα για τις εορτές του Πάσχα και ακόμη ένα για τις εορτές των Χριστουγέννων. ¨Όμως, δεν αντισταθμίζονταν από αντίστοιχες καταθέσεις των μετόχων και βάρυναν ευθέως τα αποθεματικά κεφάλαια γιατί το Ταμείο ετησίως εισέπραττε από τους μετόχους κρατήσεις για 12 μηνιαίες αποδοχές, ενώ κατέβαλε 14 μηνιαία μερίσματα.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω ρυθμίσεων ήταν η εξάντληση του ποσού των καταθέσεων του κάθε μερισματούχου και η εξάντληση των ταμειακών αποθεματικών του Ταμείου προς εξυπηρέτηση και μόνο ψηφοθηρικών σκοπιμοτήτων των κυβερνήσεων εκείνης της περιόδου.

Περαιτέρω, στην δεινή σημερινή οικονομική κατάσταση του Ταμείου συνέβαλε και η κατάργηση από την προηγούμενη κυβέρνηση, με τον Νόμο 4254/2014, κοινωνικών πόρων που προβλέπονταν υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, οι οποίοι εισέφεραν στο ταμείο μεγάλα ποσά ετησίως κατά μέσο όρο 60.000.000 ευρώ μέχρι το 2011.

Από τα τέλη του 2015 και μέχρι τον Μάρτιο του 2016 το Ταμείο παρουσίαζε κάθε μήνα έλλειμμα ποσού 18.000.000 ευρώ περίπου και αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις προς τους μερισματούχους κατά το Α΄ τρίμηνο του 2016. Αναγκάστηκε τότε να δανειοδοτηθεί από τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να καταβληθούν τα μερίσματα σε όλους τους μερισματούχους.

Η αναπροσαρμογή των μερισμάτων που προβλέπει ο Ν.4387/2016 διασφαλίζει τη δυνατότητα χορήγησης της παροχής σε όλους τους μερισματούχους και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ταμείου. Η αναπροσαρμογή θα δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας αποθεματικών και προοπτική μελλοντικών αυξήσεων στα καταβαλλόμενα μερίσματα.

‘Ηδη, έχει τοποθετηθεί στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων η νέα Διοίκηση με Πρόεδρο τον κ. Μπάρδα Ηλία και νέα μέλη τους κ. Στέφανο Συμεωνίδη, Γεώργιο Μανιό, Κων/νο Χαραγκιώνη, Παναγιώτη Βαβουγυιό, Γεώργιο Κοζυράκη και Μάριο Κρητικό. Η νέα Διοίκηση έχει τις οδηγίες για να προβεί σε ενέργειες οικονομικής ανάκαμψης του Ταμείου.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων