Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Συντάξεις: Αλλαγές στα όρια ηλικίας: Ποιοί βγαίνουν με 15 έως 40 έτη εργασίας

Συντάξεις: Αλλαγές στα όρια ηλικίας: Ποιοί βγαίνουν με 15 έως 40 έτη εργασίας

Διαφήμιση

Χαμηλότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης κερδίζουν οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων ανάλογα με τα συντάξιμα χρόνια που έχουν στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Η έξοδος στη σύνταξη μπορεί να γίνει με χρόνο ασφάλισης από 15 έως 40 έτη αλλά με διαφορετικές προϋποθέσεις ανά Ταμείο.

«Κλειδί», σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι και να αποχωρήσουν νωρίτερα από το 67ο έτος είναι για τους παλαιούς -μέχρι το 1992 ασφαλισμένους- τα συντάξιμα έτη που θα πρέπει να συμπληρώσουν ή μπορούν να εξαγοράσουν μέχρι και το 2012 και για τους νέους -μετά το 1993 ασφαλισμένους- το πόσο νωρίτερα από το 67ο έτος θα συμπληρώσουν τα 40 χρόνια ασφάλισης, είτε από πραγματική εργασία είτε με αναγνωρίσεις πλασματικών ετών, από στρατιωτική θητεία, παιδιά, σπουδές, ανεργία, διαστήματα ασθένειας κ.λπ.

Σύνταξη από το ΙΚΑ – Ποιες ηλικίες κατοχυρώνουν οι ασφαλισμένοι ανάλογα με τα ένσημά τους

1. Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν το 55ο έτος ως το 2010 και είχαν τότε τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης (15 χρόνια) δικαιούνται πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος. Η βασική προϋπόθεση όμως είναι από τις κατ’ ελάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης να είχαν 100 ανά έτος στην πενταετία που προηγείται του 55ου έτους, δηλαδή να είχαν τις «100 ημέρες ανά έτος» από το 2005 ως το 2009.

2. Οι γυναίκες που έκλεισαν το 55ο έτος το 2011 ή το 2012 και συμπληρώνουν τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης, είτε πριν είτε μετά το 2012, δικαιούνται μόνο μειωμένη σύνταξη. Οι ηλικίες εξόδου είναι 56 και 57 ετών αλλά θα πρέπει να έχουν 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη 55 ετών το 2012, που έχει 6.000 ημέρες ασφάλισης, δικαιούται μειωμένη, εφόσον το 2014 που έγινε 57 είχε και 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την προηγούμενη πενταετία, δηλαδή από το 2009 ως το 2013. Αν δεν είχε τις 100 ημέρες ανά έτος σε αυτή την πενταετία αλλά τις συμπληρώνει στην πενταετία 2011-2015, θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί το 2016, που θα είναι 59 ετών. Η θεμελίωση δηλαδή ειδικά στη μειωμένη των γυναικών από το ΙΚΑ συναρτάται και με την ηλικία των 55 που θα έπρεπε να έχουν ως το 2012, αλλά και με τις 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος στην πενταετία που προηγείται της ηλικίας συνταξιοδότησης.

3. Οι γυναίκες που είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος το 2011 ή το 2012 δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 61 ή στα 62, εφόσον στην ηλικία αυτή συμπληρώνονται τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης. Οσες συμπληρώνουν το 60ό έτος από το 2013 και μετά παίρνουν πλήρη στα 67, η μειωμένη με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το 55ο έτος και τις 4.500 ημέρες, εκ των οποίων οι 100 ανά έτος την προηγούμενη πενταετία. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη 60 ετών το 2016 (άρα 55 ετών το 2011) με 8.000 ημέρες ασφάλισης, δικαιούται πλήρη στα 67 ή μειωμένη άμεσα, εφόσον έχει 100 ημέρες συνεχόμενης ασφάλισης κατ’ έτος στην προηγούμενη πενταετία, δηλαδή από το 2011 ως το 2015. Στις 100 ημέρες συνυπολογίζονται και οι ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας στην κρίσιμη πενταετία, καθώς και οι ημέρες από τυχόν ασθένεια για την οποία επιδοτήθηκαν από το ΙΚΑ.

4. Οι μητέρες -με έναρξη ασφάλισης στο ΙΚΑ πριν από το 1993- με 5.500 ημέρες και ανήλικο παιδί ως το 2012 κατοχυρώνουν πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας από το 55ο έτος και μειωμένη από το 50ό έτος. Για να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να έχουν πιάσει το παλιό όριο ηλικίας ως τις 18/8/2015. Αν το παλιό όριο ηλικίας συμπληρώνεται από 19/8/2015 και μετά, τότε θα αποχωρήσουν με τα νέα όρια ηλικίας που αυξάνονται σταδιακά.

5. Οι μητέρες -με έναρξη ασφάλισης στο ΙΚΑ από 1/1/1993- θα έπρεπε να έχουν 6.000 ημέρες ασφάλισης (20 χρόνια) μέχρι το 2012 και ανήλικο αλλά και να είχαν οι ίδιες την ηλικία των 50 ετών για να πάρουν μειωμένη ή των 55 για να πάρουν πλήρη σύνταξη. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν πιάνονται εύκολα, παρά μόνο για όσες ξεκίνησαν την ασφάλιση σε ηλικία 30 ως 35 (ώστε να έχουν το 50ό ή το 55ο έτος ως το 2012), δεν έχασαν ούτε μία μέρα ασφάλισης από την 1/1/1993 ως τις 31/12/2012 (συνολικά είναι 20 χρόνια) και απέκτησαν παιδί το πρώτο ή το δεύτερο μετά τα 32 (ώστε να ήταν ανήλικο το 2012 που θα είχαν τα 20 χρόνια και την ηλικία των 50 ή 55 ετών)

6. Οι γυναίκες που συμπληρώνουν 10.000 ημέρες ασφάλισης ως το 2012 και συνολικά ως 10.800 μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 57, στα 58 και τα 58,6, εφόσον η ηλικία συμπληρώθηκε μέχρι 18/8/2015. Από 19/8/2015 και μετά, τα όρια ηλικίας αυξάνονται. Αυτό σημαίνει ότι μια ασφαλισμένη με 10.000 ημέρες το 2011 κατοχυρώνει την ηλικία των 58 για πλήρη σύνταξη. Αν τα 58 τα συμπληρώνει το 2018, θα συνταξιοδοτηθεί με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει για το 58ο έτος που το έχει κατοχυρώσει, δηλαδή θα βγει στα 62,2 ετών. Αν οι 10.000 ημέρες συμπληρώνονταν μετά το 2013, θα έβγαινε είτε στα 67 είτε στα 62, αλλά με 12.000 ένσημα (40 χρόνια).

7. Ανδρες και γυναίκες με 10.500 ημέρες ως το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με συνολικό χρόνο ως 11.100 ημέρες ασφάλισης και με τα όρια ηλικίας που ισχύουν για τις ηλικίες των 58 και 59 ετών από 19/8/2015 και μετά.

imerisia.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων