Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Σύστημα Εισροών Εκροών σε εγκαταστάσεις πωλητών Π.Θ.

Σύστημα Εισροών Εκροών σε εγκαταστάσεις πωλητών Π.Θ.

Διαφήμιση

Αθήνα 11-06-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αρ. Πρωτ. οικ.Φ2-1591

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ EMAIL

Ταχ. Κώδικας : 10181 ΑΘΗΝΑ
Ταχ. Δ/νση : ΠΛ.ΚΑΝΙΓΓΟΣ

Πληροφορίες: Zαχ. Ρωμαίου
Τηλ.: 213 1514 230
FAX: 210 3301 789
EMAIL:zrom@gge.gr

ΠΡΟΣ:

  1. Ένωση Εμπόρων Υγρών Καυσίμων Αττικής
  2. Ένωση Εμπόρων Υγρών Καυσίμων Θεσσαλονίκης
  3. ΠΟΠΕΚ
  4. ΟΒΕ
  5. Εγκαταστάτες ολοκληρωμένων

Συστημάτων εισροών-εκροών

Θέμα: «Ολοκλήρωση εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών-εκροών σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης»

Σε συνέχεια της από 20-3-2014 συνάντησής μας σχετικά με την πορεία εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών-εκροών σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση για ολοκλήρωση της εγκατάστασης αυτής πριν την έναρξη της επομένης περιόδου διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων της κατάθεσης του προβλεπόμενου φακέλου στη Δ/νση Μετρολογίας και της διασύνδεσης της εγκατάστασης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γ.Γ.Π.Σ. .

Επισημαίνουμε ότι η ολοκλήρωση της ως άνω εγκατάστασης θα είναι προαπαιτούμενο για τη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης στη νέα περίοδο, από τους κατόχους αδείας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Η Διευθύντρια
Μ. Σχοινά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
  2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
  3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Εσωτ. Εμπορίου
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων