Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Συστήματα Εισροών Εκροών

Συστήματα Εισροών Εκροών

Διαφήμιση

systima2

Η Κοινωνία της Πληροφορίας απεύθυνε στις 17/11/2014 με αρ. πρωτ. 19207, «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή εταιρειών συμβούλων για την Παροχή Υποστήριξης στη διενέργεια Αξιολογήσεων στο πλαίσιο της δράσης Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, το αργότερο μέχρι την 02 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 6 ΜΗΝΕΣ

Αγαπητοί Πρατηριούχοι, οι διαδικασίες για τις επιδοτήσεις του συστήματος Εισροών-Εκροών βρίσκονται σε εξέλιξη με ρυθμούς χελώνας. ΥΠΟΜΟΝΗ !!!!

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων