Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Σκρέκας: Πρόστιμα 34.000 ευρώ σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων και σε αλευροβιομηχανία για αθέμιτη κερδοφορία

Σκρέκας: Πρόστιμα 34.000 ευρώ σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων και σε αλευροβιομηχανία για αθέμιτη κερδοφορία

Διαφήμιση

Σκρέκας: Πρόστιμα 34.000 ευρώ σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων και σε αλευροβιομηχανία για αθέμιτη κερδοφορία

11 07 2023 | 12:54
 

Συγκεκριμένα, επιβάλλονται:

– Διοικητικό πρόστιμο ύψους 24.265 ευρώ σε αλευροβιομηχανία καθώς διαπιστώθηκε ότι διέθετε συγκεκριμένους τύπους αλεύρων, απαραίτητων για τον καταναλωτή, με μεγαλύτερο περιθώριο μικτού κέρδους από το επιτρεπόμενο με βάση το άρθρο 58 του Ν. 4818/2021.

– Διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων, στους Αγίους Αναργύρους Αττικής και την Θεσσαλονίκη, επειδή διέθεταν αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης με μεγαλύτερο περιθώριο μικτού κέρδους από το επιτρεπόμενο με βάση το άρθρο 58 του Ν. 4818/2021.

Επισημαίνεται, σε ανακοίνωση, ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας η δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα ισχύοντα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας λαμβάνει χώρα στις περιπτώσεις που το διοικητικό πρόστιμο υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ ή πρόκειται για υπότροπη εταιρεία, ανεξαρτήτως ύψους προστίμου.

Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου μπορεί να γίνει προσφυγή στο δικαστήριο, εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος.

energypress.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων