Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Στα 2,7 δισ. ευρώ ο λογαριασμός των νέων φόρων για το 2016

Στα 2,7 δισ. ευρώ ο λογαριασμός των νέων φόρων για το 2016

Διαφήμιση

Νέους φόρους ύψους 2,7 δισ. ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι αναδρομικά από την 1/1/2016, όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους επικεφαλής των ελεγκτών. Το ποσό αυτό ενδεχομένως να αυξηθεί περαιτέρω και οι νέοι φόροι να ανέλθουν στα 3,5 δισ. ευρώ. Και αυτό διότι δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμα μέτρα ύψους 0,5% του ΑΕΠ. Εφόσον δεν καλυφθεί η «τρύπα» από άλλες πηγές, θα ληφθούν επιπλέον μέτρα ύψους 800-900 εκατ. ευρώ από τη φορολογία, ανεβάζοντας το φορολογικό πακέτο στα 3,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της χώρας, τα φορολογικά βάρη θα σηκώσουν κυρίως οι φορολογούμενοι με μηνιαία εισοδήματα άνω των 1.500 ευρώ και οι έχοντες μεσαία και μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ωστόσο, θα ληφθούν και μέτρα που θα επηρεάσουν το σύνολο των φορολογουμένων, και αυτό επειδή θα προέλθουν από την έμμεση φορολογία. Συγκεκριμένα θα αυξηθούν, μεταξύ άλλων, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα, στα τέλη κινητής τηλεφωνίας και ενδεχομένως ορισμένοι συντελεστές ΦΠΑ.

Ειδικότερα από την κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ θεσμών και κυβέρνησης προκύπτουν τα εξής:

1. Φορολογία εισοδήματος. Το αφορολόγητο όριο μειώνεται στις 9.100 ευρώ από 9.550 ευρώ που είναι σήμερα. Ταυτόχρονα, τροποποιούνται οι φορολογικοί συντελεστές και τα φορολογικά κλιμάκια, με αποτέλεσμα να προκύπτουν πρόσθετοι φόροι στα μεσαία και υψηλά εισοδήματα. Επίσης, αλλάζει επί τα χείρω η κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης, με τους φορολογούμενους να καλούνται να πληρώσουν πρόσθετους φόρους. Με την ψήφιση των νέων μέτρων, τα λογιστήρια των επιχειρήσεων θα προχωρήσουν σε αναδρομική παρακράτηση φόρων τουλάχιστον πέντε μηνών. Η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος διαμορφώνεται:

• 22% για τις πρώτες 20.000 ευρώ εισοδήματος.

• 29% για τις επόμενες 10.000 ευρώ (από 20.001 έως και 30.000 ευρώ).

• 37% για το επόμενο εισοδηματικό κλιμάκιο των 10.000 ευρώ (από 30.001 έως και 40.000 ευρώ).

• 45% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.

Η νέα κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης διαμορφώνεται:

• 2,2% για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ.

• 5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ.

• 6,5% από 30.001 έως 40.000 ευρώ.

• 7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ.

• 9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ.

• 10% από 220.001 ευρώ και πάνω.

Με τις αλλαγές, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρο 3.800 ευρώ, καθώς και 350 ευρώ εισφορά αλληλεγγύης. Συνολικά καταβάλλει 4.150 ευρώ στην εφορία. Με τις προτεινόμενες αλλαγές, ο φόρος θα αυξηθεί στις 4.350 ευρώ και η εισφορά αλληλεγγύης θα ανέλθει στα 426 ευρώ. Συνολικά θα πληρώσει 4.776 ευρώ δηλαδή 626 ευρώ περισσότερα.

2. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Τα έσοδα από τον ενιαίο φόρο θα αυξηθούν το 2016 στα 2,85 δισ. ευρώ, δηλαδή 200 εκατ. ευρώ περισσότερα . Αυτό σημαίνει ότι οι φόροι που θα επιβληθούν στα ακίνητα θα φθάσουν τα 3,5 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι, προκειμένου να εισπραχθούν 2,85 δισ. ευρώ, θα πρέπει να επιβληθούν υψηλότεροι φόροι στους φορολογουμένους, δεδομένου ότι το ποσοστό εισπραξιμότητας από τον εν λόγω φόρο ανέρχεται στο 80%. Τα επιπλέον ποσά θα προέλθουν από την αύξηση του συμπληρωματικού φόρου που επιβάλλεται στην ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ. Στελέχη του οικονομικού επιτελείου αναφέρουν ότι το επιπλέον ποσό (των 200 εκατ. ευρώ) εάν χρειασθεί θα αυξηθεί περαιτέρω, και συγκεκριμένα στα 400 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται η αναπροσαρμογή των συντελεστών υπολογισμού του ενιαίου φόρου εξαιτίας της πρόσφατης μείωσης των αντικειμενικών αξιών. Οι συντελεστές θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι αντίστοιχο με αυτό του 2015.

3. Αυξάνονται οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα.

4. Σχεδιάζεται η επιβολή τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση.

5. Αυξάνονται τα τέλη κινητής τηλεφωνίας.

6. Αυξάνεται η φορολογία των μερισμάτων από 10% σε 15%.

Έντυπη Καθημερινή

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων