Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Στα 35-40 δολ./βαρέλι το πετρέλαιο τα επόμενα 2 χρόνια

Στα 35-40 δολ./βαρέλι το πετρέλαιο τα επόμενα 2 χρόνια

Διαφήμιση

Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να κινηθούν σε ένα εύρος μεταξύ 30 και 45 δολαρίων το βαρέλι τα επόμενα δύο χρόνια, με βάση την τρέχουσα καμπύλη των προθεσμιακών συμβολαίων, σύμφωνα με ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που περιλαμβάνεται στο τελευταίο οικονομικό της δελτίο.

Στην ανάλυση, με θέμα: «Οι τρέχουσες τάσεις των τιμών του πετρελαίου», σημειώνεται ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι για την πρόβλεψη αυτή αφορούν, από την πλευρά της προσφοράς, σε ενδεχόμενες περαιτέρω αυξήσεις της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου λόγω μίας ισχυρότερης του αναμενόμενου επιστροφής του Ιράν στην αγορά και αντοχής της παραγωγής από χώρες εκτός του ΟΠΕΚ, ιδιαίτερα της παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ. Μία ταχύτερη του αναμενόμενου επιβράδυνση των αναδυόμενων οικονομιών είναι πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση πετρελαίου.

Οι κύριοι ανοδικοί κίνδυνοι αφορούν στο ενδεχόμενο μεγαλύτερων των αναμενόμενων μειώσεων της παραγωγής πετρελαίου, λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και μεγαλύτερης υποχώρησης της προσφοράς, εάν οι τιμές του διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα σε χαμηλά επίπεδα.

Αν και οι καθοδικοί κίνδυνοι θα εξακολουθούν να επικρατούν, από το 2017, όπως σημειώνει το δελτίο της ΕΚΤ, θα γίνονται σταδιακά ανοδικοί καθώς οι μεγάλες περικοπές επενδύσεων είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε μία διόρθωση της ανισορροπίας προσφοράς και ζήτησης πετρελαίου πιο γρήγορα απ’ ό,τι φαίνεται σήμερα στην καμπύλη προθεσμιακών συμβολαίων, εφόσον αυξηθεί η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι θα χρειασθεί χρόνος για να απορροφηθεί η σημερινή υπερβάλλουσα προσφορά πετρελαίου, η οποία έχει οδηγήσει στην κατρακύλα των τιμών του κατά 70% από τον Ιούλιο του 2014. «Η εξόρυξη του σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ και γενικότερη η μη συμβατική εξόρυξη πετρελαίου αποτελούν μία διαρθρωτική μεταβολή από την πλευρά της προσφοράς, η οποία πιθανόν θα οδηγήσει στο να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικά διάστημα χαμηλές οι τιμές του πετρελαίου», αναφέρεται.

Η υπερβάλλουσα προσφορά, που ανήλθε σχεδόν σε 1,4 δισ. βαρέλια την ημέρα τη διετία 2014-15, έχει αυξήσει τα αποθέματα πετρελαίου των χωρών του ΟΟΣΑ σε ιστορικά επίπεδα. «Η θεωρητική κατώτατη τιμή των τιμών του πετρελαίου καθορίζεται από το επίπεδο του οριακού κόστους παραγωγής του αμερικανικού σχιστολιθικού πετρελαίου, η οποία εκτιμάται στα 35 δολάρια το βαρέλι κατά μέσο όρο. Ωστόσο, διάφοροι τύποι παραγωγής πετρελαίου, όπως του σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ, συνέχισαν να αυξάνονται το περασμένο έτος, παρά την πτώση των τιμών κάτω από τα εκτιμώμενα οριακά κόστη τους», σημειώνει η ΕΚΤ, εξηγώντας ότι παίζουν ρόλο και μία σειρά από άλλοι παράγοντες, εκτός από τα οριακά κόστη της παραγωγής.

Η «επανάσταση» του σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ και η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα έως τα μέσα του 2014, σε ένα πλαίσιο ισχυρής ανάπτυξης των αναδυόμενων οικονομιών, ενθάρρυναν τα προηγούμενα χρόνια μεγάλες επενδύσεις που τελικά οδήγησαν σε μεγάλη υπερβάλλουσα προσφορά, η οποία εντάθηκε μετά την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης των αναδυόμενων οικονομιών.

«Αν και η πτώση των τιμών του πετρελαίου από το 2014 προκλήθηκε τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και της προσφοράς, ευρήματα που βασίζονται σε μοντέλα δείχνουν ότι η αρχική μείωση εξηγείται κυρίως από την αύξηση της προσφοράς», υπογραμμίζει η ΕΚΤ.

«Πιο πρόσφατα, ωστόσο, η ζήτηση ήταν ο κύριος παράγοντας, Σύμφωνα με υπολογισμούς των στελεχών (της ΕΚΤ), περίπου 60% της πτώσης το 2014 οφείλονταν στην πλευρά της προσφοράς. Μετά μία ανάκαμψη στα δύο πρώτα τρίμηνα του 2015, οι τιμές του πετρελαίου μειώνονταν ξανά, με την πλευρά της ζήτησης να παίζει έναν όλο και μεγαλύτερο ρόλο».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων