Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Στα πλαίσια αναζήτησης λύσεων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και διάθεσης καύσιμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, δασμοφοροδιαφυγή κλπ.)

Στα πλαίσια αναζήτησης λύσεων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και διάθεσης καύσιμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, δασμοφοροδιαφυγή κλπ.)

Διαφήμιση

Ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών δεσμεύτηκε να υποληφθεί ο ίδιος στο ξεμπλοκάρισμα και να εκδοθούν σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης καύσιμων (περιμένουμε νεοτέρα).

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων