Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Στο άρθρο 99 και η Mamidoil-Jetoil

Στο άρθρο 99 και η Mamidoil-Jetoil

Διαφήμιση

Στον Πτωχευτικό Κώδικα προκειμένου να προστατευτεί από τους πιστωτές της μέσω του άρθρου 99 προσέφυγε στις 9 Ιουνίου η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Mamidoil/Jetoil. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά εξέδωσε προσωρινή διαταγή προστασίας από τους πιστωτές της και έχει ορίσει δικάσιμο για την συζήτηση της κύριας αίτησης την 1η Νοεμβρίου 2016.

Η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα τον τελευταίο χρόνο, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί μεγάλες υποχρεώσεις προς τα διυλιστήρια και τις τράπεζες, ενώ αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεργασία της με τα περισσότερα από 600 πρατήρια καυσίμων που προμήθευε με καύσιμα. Έχει διατηρήσει ως κύρια δραστηριότητα τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ διαθέτει στόλο 33 Ι.Χ. βυτιοφόρων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του δικτύου της. Παράλληλα διαθέτει και στόλο 7 ιδιόκτητων εφοδιαστικών πλοιαρίων για τον ανεφοδιασμό των νησιών και των διαφόρων πελατών της (ακτοπλοϊια, ναυσιπλοϊια, αλιευτικά, κλπ) με καύσιμα ναυτιλίας. Συνολικά σήμερα απασχολεί περίπου 160 εργαζόμενους.

Με βάση τον ισολογισμό χρήσης του 2014, η εταιρεία βαρύνονταν από συνολικές υποχρεώσεις ύψους 315 εκατ. ευρώ εκ των οποίων περί τα 277 εκατ. ευρώ ήταν βραχυπρόθεσμες. Ο δανεισμός της ανέρχεται σε περίπου 184 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Liberal

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων