Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Στο κάδρο πρόστιμα έως και 1 εκατομμύριο ευρώ για τους ασυνεπείς του ΓΕΜΗ

Στο κάδρο πρόστιμα έως και 1 εκατομμύριο ευρώ για τους ασυνεπείς του ΓΕΜΗ

Διαφήμιση
Δευτέρα, 10-Απρ-2023 07:37

Στο κάδρο πρόστιμα έως και 1 εκατομμύριο ευρώ για τους ασυνεπείς του ΓΕΜΗ

 

Γιώργου Λαμπίρη

Έρχονται πρόστιμα έως και 1 εκατομμύριο ευρώ για επιχειρήσεις που δεν ενημερώνουν με στοιχεία και μεταβολές τη βάση δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν πηγές κοντά στο υπουργείο Ανάπτυξης, στο Capital.gr.

Η συγκεκριμένη κίνηση θα έρθει κατ’ επέκταση της υφιστάμενης νομοθεσίας και του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4919 του 2022, ο οποίος όριζε ότι τα πρόστιμα κατ’ ανώτερο θα ανέρχονται για συγκεκριμένες παραβάσεις, σε έως και 100.000 ευρώ, με τον ορισμό στο εξής ακόμα πιο υψηλών προστίμων. Να θυμίσουμε ότι για τα πρόστιμα του νόμου 4919 του 2022 θα έπρεπε να έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, η οποία έως αυτή τη στιγμή δεν έχει εκδοθεί, προκειμένου να έχει ήδη ξεκινήσει η επιβολή των ήδη προβλεπόμενων προστίμων. 

Επί της ουσίας το αρμόδιο υπουργείο θα προσπαθήσει να περιορίσει τα φαινόμενα κατά τα οποία μία επιχείρηση παραλείπει να αναρτήσει τον ισολογισμό της. Επί της ουσίας πρόθεση του υπουργείου είναι να επιβάλλει στο εξής πρόστιμα έως και 100.000 ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με υποχρέωση ανάρτησης ισολογισμού, είτε πρόκειται για ΙΚΕ, είτε για ΕΠΕ, είτε για Α.Ε. και για τις μεγάλες επιχειρήσεις – με περισσότερους από 250 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή ετήσιο ισολογισμό άνω των 43 εκατομμυρίων ευρώ – το πρόστιμο θα ανέρχεται σε έως και 1 εκατομμύριο ευρώ. 

Η διασύνδεση και οι επιπτώσεις της αναστολής καταχώρησης σε κράτη – μέλη της Ε.Ε.

Θα πρόκειται για μία ρύθμιση που στόχο θα έχει να αποτελέσει συνέχεια του ήδη υφιστάμενου μέτρου της αναστολής καταχώρησης, το οποίο έχει ήδη επιβληθεί σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που δεν έχουν καταθέσει τους ισολογισμούς τους στο ΓΕΜΗ. Είναι ενδεικτικό ότι το μέτρο της αναστολής καταχώρησης σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επηρεάζει ευθέως την δυνατότητα των επιχειρήσεων να ιδρύσουν – επί παραδείγματι – θυγατρικές ή εμπορικά γραφεία σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της διασύνδεσης που διατηρεί το ελληνικό εμπορικό μητρώο με τις χώρες αυτές, με αποτέλεσμα η εικόνα τους να “χτυπάει” ουσιαστικά όταν επιδιώξουν να προχωρήσουν σε κάποια από τις παραπάνω κινήσεις. 

Υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις, στις οποίες έχει επιβληθεί η αναστολή καταχώρησης υπερβαίνουν τις 40.000 και αφορούν σε παράλειψη καταχώρησης των οικονομικών δεδομένων της χρήσης του 2021. 

Εκτός από τις επιπτώσεις που έχει για τις εν λόγω επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου στερούνται τις παραπάνω δυνατότητες, στην Ελλάδα ο σχετικός νόμος 4919 του 2022 έχει προβλέψει πρόστιμα από 500 έως και 100.000 ευρώ αναλόγως με το είδος της παράβασης. Σε αυτή την περίπτωση το μέγιστο ύψος του προστίμου, αυτό των 100.000 ευρώ αφορά σε όσες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε μη καταχώρηση των οικονομικών τους καταστάσεων στην βάση δημοσιότητας του ΓΕΜΗ. 

Πότε οι επιχειρήσεις θεωρούνται παραβάτες

Οι παραβάσεις για τις οποίες ελέγχονται σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους στο ΓΕΜΗ οι επιχειρήσεις, εκτός από τη μη καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων είναι η αναστολή ή απενεργοποίηση του ΑΦΜ και η παράλειψη πιστοποίησης μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου εντός προθεσμιών που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και η έλλειψη νόμιμης διοίκησης ή εκκαθαριστών για διάστημα που υπερβαίνει τους 6 μήνες. Εκτός των άλλων οι παραβάτες επιβαρύνονται με πρόστιμο στην περίπτωση όπου μία επιχείρηση που έχει τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης, έως και έναν χρόνο αργότερα δεν έχει προχωρήσει σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης της εκκαθάρισης .

capital.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων