Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τα μέτρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων – Ολόκληρη η απόφαση

Τα μέτρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων – Ολόκληρη η απόφαση

Διαφήμιση

Προχώρα η κυβέρνηση στο θέμα της παράνομης διακίνησης καυσίμων, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου, η σχετική απόφαση.
Σημειωτέον, η απόφαση φέρει την υπογραφή των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γ. Σταθάκη, Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θ. Δρίτσα, καθώς και του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Π. Σγουρίδη.

Αναλυτικότερα, θα πρέπει:

  • Τα πλωτά μέσα μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας, δεξαμενόπλοια − σλέπια κ.λπ., για να εγκριθούν ως μεταφορικά-εφοδιαστικά, να έχουν απογραφεί στην βάση δεδομένων της Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και στην Γ.Γ.Π.Σ, να έχουν αριθμό Μητρώου Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολόγητων Καυσίμων (ΔΙ.ΠΕ.ΝΑ.Κ), να έχουν εγκαταστήσει αυτόματο σύστημα προσδιορισμού ταυτότητας πλοίων A.I.S, και να έχουν εγκαταστήσει ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών, να έχουν εγκαταστήσει ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα ορίσει νέα ΚΥΑ που θα εκδοθεί εντός 2 μηνών από την δημοσίευση της εν λόγω απόφασης.
    Επίσης, εντός 1 μήνα από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης, θα έχει επικαιροποιηθεί και ελεγχθεί η ακρίβεια και αξιοπιστία της βάσης δεδομένων της Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΝΑ.Κ. πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων) και θα τηρείται ταυτόχρονα και θα ενημερώνεται στο Κεντρικό Σύστημα της ΓΓΠΣ, με ευθύνη των αρχών αδειοδότησης και τήρησης του Μητρώου πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων.
  • Προχωρά η ιδρυση και λειτουργία κέντρου συντονισμού στη ΓΓΠΣ
    Ειδικότερα, θα δημιουργηθεί στη Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟΙΚ κεντρική βάση δεδομένων, όπου θα αποστέλλονται, θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά και θα επεξεργάζονται στοιχεία, για όλες τις υπέργειες, υπόγειες, σταθερές και κινητές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων καθώς και υγραερίων.
    Από αυτή την υποχρέωση θα εξαιρεθούν οι τελικοί καταναλωτές, οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους χωρητικότητας κάτω των 4 κυβικών μέτρων.
  • Για τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση εισροών-εκροών ενεργειακών προϊόντων (υγρά καύσιμα, υγραέρια, κ.λπ.) κρίνεται απολύτως απαραίτητη η καταγραφή και δημιουργία ενός Μητρώου δεξαμενών στις οποίες φιλοξενούνται πετρελαιοειδή και ενεργειακά προϊόντα. Οι τύποι δεξαμενών που συμμετέχουν στην αλυσίδα διακίνησης τέτοιου είδους προϊόντων, είναι κατά βάση τρεις: 1. Υπέργειες 2. Υπόγειες 3. Κινητές δεξαμενές επί χερσαίων και θαλάσσιων μέσων.
  • Θα τοποθετηθούν ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών − εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμειξης στα υγρά καύσιμα και καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Φαίνεται πως ο Browser που χρησιμοποιείτε δεν επιτρέπει την προβολή PDF μέσα στο άρθρο. Δεν πειράζει. Μπορείτε να το κατεβάσετε στον Υπολογιστή σας από το κουμπί λήψης.

[button title="Λήψη του PDF" icon="icon-download" icon_position="left" link="/wp-content/uploads/lathremporio.pdf" target="_blank" large="0" download="1" color="#154D70" font_color="#fff"][button title="Άνοιγμα σε νέο παράθυρο" icon="icon-link" icon_position="left" link="/wp-content/uploads/lathremporio.pdf" target="_blank" large="0" color="#154D70" font_color="#fff"]
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων