Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τελεσίγραφο από την Κομισιόν για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων

Τελεσίγραφο από την Κομισιόν για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων

Διαφήμιση

Η Ελλάδα κι άλλες 7 χώρες βρίσκονται στο στόχαστρο της Κομισιόν για τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη υποδομών για τα εναλλακτικά καύσιμα.

Μάλιστα, η Κομισιόν δίνει δυο μήνες περιθώριο για συμμόρφωση, καθώς με ”αιτιολογημένη γνώμη” προειδοποιεί τις 8 χώρες ότι θα πρέπει να εντάξουν τους σχετικούς κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο, υπό την απειλή παραπομπής στο Ευρωδικαστήριο.

Πρόκειται για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει που κινεί η Επιτροπή, όταν δεν γίνεται σεβαστή η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, τα εθνικά πλαίσια πολιτικής είναι το βασικό μέσο που προβλέπει η οδηγία για να εξασφαλιστεί η δημιουργία επαρκών υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων σημείων επαναφόρτωσης ηλεκτρικών οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο και υδρογόνο, και για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς.

Η επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων είναι απαραίτητη για την παροχή σε όλους τους Ευρωπαίους πρόσβασης σε καθαρή και ανταγωνιστική κινητικότητα, σύμφωνα με τους στόχους που όρισε η Επιτροπή στη δέσμη μέτρων «Η Ευρώπη σε κίνηση», την οποία ενέκρινε τον Μάιο του 2017.

πηγή: energypress.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων