Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τέλος Οι Αιφνίδιοι Έλεγχοι Της Εφορίας

Τέλος Οι Αιφνίδιοι Έλεγχοι Της Εφορίας

Διαφήμιση

Σε βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροκλοπής αναβαθμίζονται οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

Επιδίωξη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι να σταματήσουν οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις και οι έλεγχοι για την έκδοση αποδείξεων και να υιοθετηθεί νέο σύστημα μέτρησης της φοροδοτικής ικανότητας εταιρειών και επιτηδευματιών βάσει του τζίρου τους.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή σε λίγο διάστημα δεν θα χρειάζεται να κάνει η εφορία ελέγχους για να διαπιστώσει αν κόβονται αποδείξεις ή όχι ούτε υπάρχει λόγος να επιμείνει στα εξοντωτικά πρόστιμα. Αυτό διότι στο κοντινό μέλλον οι εφοριακοί θα κλείνουν ραντεβού με τους καταστηματάρχες και την ημέρα που θα έχουν συμφωνήσει θα μεταβαίνει  ο ελεγκτής στην επιχείρηση, θα κάθεται στο ταμείο και θα καταγράφει τον πραγματικό τζίρο εκείνης της ημέρας.

Από αυτή την πληροφορία θα βγάζει συμπέρασμα για όλη τη σεζόν ή για τη συγκεκριμένη εποχή (π.χ., εκπτώσεις ή γιορτές), αλλά και μια τάξη μεγέθους για τον τζίρο και την κίνηση της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό θα ξέρει η εφορία και εαν ο καταστηματάρχης είναι ειλικρινής ή αποκρύβει φορολογητέα ύλη, ήτοι δεν αποδίδει ΦΠΑ.

Να σημειωθεί πως εδώ και καιρό η εφορία αξιοποιεί την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας φορολογουμένου.

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα και μη),τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) καθώς και τις αυξομειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του ελεγχομένου.

Πιο συγκεκριμένα δημιουργείται ένα ισοζύγιο με δύο βασικές κατηγορίες: «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων». Στην κατηγορία Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται τα κάθε μορφής έσοδα που έχουν εισπραχθεί κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, των οποίων αποδεικνύεται η πραγματοποίηση και η νομιμότητα των συναλλαγών. Στην κατηγορία Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται όλες οι πραγματοποιηθείσες αναλώσεις σε μετρητά κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

Η διαφορά μεταξύ Αναλώσεων Κεφαλαίων/Εσόδων και Πηγών Κεφαλαίων/Εσόδων θεωρείται μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν δικαιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων