Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τέσσερις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω ΕΣΠΑ

Τέσσερις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω ΕΣΠΑ

Διαφήμιση

Τέσσερις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-20 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Οικονομίας.
Αφορούν την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ, την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν σε δύο κύκλους.
Για τη πρώτη φάση ο προϋπολογισμός είναι 252 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα χρήματα θα αφορούν προκηρύξεις για τα ίδια προγράμματα εντός του έτους.
Όπως υπογράμμισε ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, οι προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται με φυσική μορφή μόνο από αυτούς που θα ενταχθούν στα προγράμματα, ενώ έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ειδικός λογαριασμός για τις προκαταβολές των προγραμμάτων, χωρίς να απαιτούνται εγγυητικές επιστολές από τους δικαιούχους.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων