Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τι αλλάζει σε φορο-ελέγχους και φορο-πρόστιμα

Τι αλλάζει σε φορο-ελέγχους και φορο-πρόστιμα

Διαφήμιση

Στο φορολογικό νομικό πλαίσιο υπάρχουν μερικές απίστευτες… τρύπες. Μπορεί οι ελεγκτές να διαπιστώνουν ότι ένας γιατρός ή μια επιχείρηση με πολύ χαμηλά ακαθάριστα έσοδα δεν έχει κόψει αποδείξεις, ωστόσο δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία η επιβολή προστίμου!

Στο υπουργείο Οικονομικών προχωρούν στη διόρθωση αυτού του νομικού σφάλματος καθώς για τους κλάδους που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, όπως είναι οι γιατροί αλλά και για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ και απαλλάσσονται και αυτοί από τον ΦΠΑ, με το υφιστάμενο καθεστώς δεν προβλέπεται η επιβολή φορολογικών προστίμων για την μη έκδοση αποδείξεων.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο,  οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών στην περίπτωση διαπίστωσης της παράβασης της μη έκδοσης αποδείξεων επιβάλλουν πρόστιμα στο ύψους του 50%  του αναλογούντος ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην συναλλαγή για την οποία δεν εκδόθηκε απόδειξη και το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 250 ευρώ για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Τα πρόστιμα αυτά διπλασιάζονται σε περίπτωση νέας παράβασης εντός πενταετίας, ενώ εάν διαπιστωθεί η ίδια παράβαση για τρίτη φορά προβλέπεται τετραπλασιασμός του προστίμου. Αυτό που εξετάζεται είναι να θεσπιστούν αυτοτελή πρόστιμα και για τις περιπτώσεις κλάδων και επιχειρήσεων που απαλλάσσονται σήμερα από τον ΦΠΑ.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να εφαρμόσει το μοντέλο του έμμεσου προσδιορισμού του εισοδήματος και κατ’ επέκταση του φόρου εισοδήματος για κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών με υψηλή φορολογική παραβατικότητα όπως είναι οι κλάδοι γιατρών, δικηγόρων, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, συνεργείων αυτοκινήτου κλπ

Τι είναι οι τεχνικές έμμεσου προσδιορισμού του εισοδήματος; Είναι το μοντέλο που εφαρμόστηκε πρόσφατα σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια όπου μέσω δικτυακών τόπων κρατήσεων και άλλων πηγών πληροφόρησης υπολογίστηκε η πληρότητα των καταλυμάτων και ο εκτιμώμενος τζίρος τους. Στη συνέχεια, όπως παρατηρήθηκαν μεγάλες αποκλίσεις ή και η μη απόδοση ΦΠΑ εκδόθηκαν εντολές φορολογικού ελέγχου.   

Σύμφωνα με το σχεδιασμό οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών θα ελέγχουν  ακόμη και τα περιουσιακά στοιχεία αλλά και τα εισοδήματα συγγενικών προσώπων προκειμένου να διαπιστώνουν αν τα αδήλωτα εισοδήματα μετατρέπονται σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων προσώπων.

Επίσης, θα γίνεται σύγκριση του εισοδήματος που δηλώνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας με τα εισοδήματα που δηλώνουν επαγγελματίες του  ίδιου κλάδου που δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή με αυτόν. Αν αυτό που δηλώνουν αποκλίνει  σημαντικά από τα έσοδα άλλων επαγγελματιών αλλά και τα εισοδήματα όπως τα υπολογίζει η εφορία, τότε θα  ακολουθεί φορολογικός έλεγχος.

capital.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων