Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τρίτη παράταση για την περαίωση

Τρίτη παράταση για την περαίωση

Διαφήμιση

Νέα παράταση για την περαίωση αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών

Συγκεκριμένα παρατείνεται η προθεσμία αίτησης για την έκδοση εκκαθαριστικών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.
Παρατείνεται η προθεσμία έκδοσης από την Δ.Ο.Υ. σημειώματος περαίωσης , και αποδοχής από τους επιτηδευματίες για το 3ο Δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2011.

Λεπτομέρειες για λοιπές προθεσμίες θα ακολουθήσουν με ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων