Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τροποποιείται η Άδεια Εμπορίας Πετρελαιοειδών της CORAL

Τροποποιείται η Άδεια Εμπορίας Πετρελαιοειδών της CORAL

Διαφήμιση

Την τροποποίηση της άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων της Coral, ως προς τους αποθηκευτικούς της χώρους στους Αγίους Θεοδώρους, στο διυλιστικό συγκρότημα της MotorOil αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα, την τροποποίηση της άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Β1΄ αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων της εταιρείας με την επωνυμία «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΩΝΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «CORAL Α.Ε.», ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους, με αντικατάσταση των δεξαμενών με κωδικούς Τ-707 και Τ-710 στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας ιδιοκτησίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ καθώς και της δεξαμενής με κωδικό 5Α στο Πέραμα Αττικής ιδιοκτησίας CORAL A.E. που αποτελούν τους αποθηκευτικούς χώρους της αρχικής άδειας με τη δεξαμενή με κωδικό Τ3 χωρητικότητας 9.553 m 3 ιδιοκτησίας CORAL A.E. η οποία βρίσκεται στο Πέραμα Αττικής, αποφάσισε το ΥΠΕΝ.

ΠΗΓΗ: Energia.gr 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων