Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Βιβλίο διακίνησης σε μικτό πρατήριο

Βιβλίο διακίνησης σε μικτό πρατήριο

Διαφήμιση

Ανακοίνωση

Τα μικτά πρατήρια δεν υποχρεούνται πλέον να έχουν 2 βιβλία για το υγραέριο ( 1 για τη διεύθυνση εμπορίου & 1 για το τελωνείο) στο ήδη υπάρχον βιβλίο διακίνησης καυσίμων που θεωρούν στη δ/νση εμπορίου θα γράφουν και τις κινήσεις για το υγραέριο αρκεί να δηλώνουν τη φυσική θερμοκρασία, τη θερμοκρασία στους 15ο βαθμούς και τα κιλά.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων