Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Η ανάλυση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης

Αναλύουμε τι σημαίνουν τα 95 λεπτά που ανακοινώθηκε ως μέση λιανική τιμή  του πετρελαίου  θέρμανσης (την οποία εκτιμούμε ότι είναι φτηνή) για τα αστικά κέντρα και για ποσότητες μεγαλύτερες των  500 λίτρων, αν και οι καταναλωτές που αγοράζουν αυτές τις ποσότητες έχουν μειωθεί πολύ. Η  τιμή που φαίνεται να προμηθεύει το διυλιστήριο τις εταιρίες χονδρικής…

Διαβάστε Περισσότερα

Πρατηριούχοι Θεσσαλονίκης: Αυτά πρέπει να γνωρίζεται για το πετρέλαιο Θέρμανσης

Η Ένωση Βενζινοπωλών  Θεσσαλονίκης ( ΕΝ.ΒΕ.Θ / www.enveth.gr) ως η πιο αρμόδια όλων θέλει  να διευκρινίσει  ορισμένα πράγματα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί ακόμη και σήμερα το είδος θέρμανσης με την μεγαλύτερη κατανάλωση για εκατομμύρια καταναλωτές στη χώρα μας, είναι δε, το μοναδικό θερμαντικό προϊόν το οποίο είναι ορατό από τον καταναλωτή, αποθηκεύεται στο χώρο του και μπορεί να…

Διαβάστε Περισσότερα

Σημαντική ενημέρωση για τον Ήφαιστο

 Συνάδελφοι, όσοι διακινείται πετρέλαιο θέρμανσης έχετε παραλάβει από τον Ήφαιστο το παρακάτω μήνυμα το οποίο  λέει να δηλώσετε το απόθεμα σας. Ο κάθε άνθρωπος  διαβάζει ότι πρέπει να δηλώσετε το απόθεμα που έχετε στη δεξαμενή σας, ή που έχετε στο βυτίο σας, ΠΟΥΘΕΝΑ δεν αναφέρει για αντλήσιμα ή μη καύσιμα, ως εκ τούτου θα δηλώσετε…

Διαβάστε Περισσότερα

Υπενθύμιση: Δήλωση των αποθεματικών

ΥΠΕΝΘΎΜΙΣΗ 15/09/2017 Αγαπητοί συνάδελφοι ελέγξτε τα μηνύματα από την ΑΑΔΕ για την δήλωση των αποθεματικών σας, υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι δηλώνουμε τα αποθεματικά μας βάσει του συστήματος εισροών – εκροών.   Η ΠΟΛ 1019/16.1.15 (ΦΕΚ Β 221/2015) άρθρο 2, αναφέρει ότι τα αποθέματα υγρών καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης, προσδιορίζονται αποκλειστικά από το σύστημα εισροών-εκροών. <<1. Η…

Διαβάστε Περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης συστήματος εισροών = εκροών

Εξουσιοδοτικοί Νόμοι: Ν. 3784/2009, άρθρο 31 ΦΕΚ 137 Α’: Υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος στα πρατήρια υγρών καυσίμων Ν. 4072/2012, άρθρο 320, παρ.6, ΦΕΚ 86 Α’ και Ν. 4155/2013, άρθρο 42, ΦΕΚ 120 Α’: Kαθορισμός διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για τις παραβάσεις διατάξεων του θεσμικού πλαισίου του συστήματος εισροών – εκροών 1. ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Κ.Υ.Α. Τεχνικών προδιαγραφών:…

Διαβάστε Περισσότερα

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το κτήριο CEDEFOR

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για το κτίριο του Cedefop».   Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει ήδη δημοσιευτεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/S 150-309641 της 08/08/2017. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο…

Διαβάστε Περισσότερα

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφα- σης 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουρ- γία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει. Η Απόφαση  ΕΔΩ, http://www.nomotelia.gr/photos/File/2037B.pdf

Διαβάστε Περισσότερα

Περί επιβολής προστίµου σε πρατήρια που δεν διαθέτουν ενιαία άδεια λειτουργίας µε ολοκληρωµένο σύστηµα εισροών εκροών

Σε απάντηση στο ως άνω α) σχετικό, µε το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία µας το ως άνω β) σχετικό, αναφορικά µε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται µε την έκδοση της ενιαίας άδειας πρατηρίου που περιλαµβάνει ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης εισροών εκροών υγρών καυσίµων, σάς γνωρίζουµε ότι η θέση της υπηρεσίας µας έχει ως κατωτέρω. Η…

Διαβάστε Περισσότερα

Υποχρεωτική η επικόλληση του Α.Μ.Δ.Ι.Κ.Α στις δεξαμενές καυσίμων του πρατηρίου

Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι Πρατηριούχοι Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας. όπως επιμεληθούν άμεσα για την επικόλληση μικρού πινακιδίου στις δεξαμενές αποθήκευσης των πετρελαιοειδών προϊόντων, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός Αριθμ.Μητρώου και η Χωρητικότητα της δεξαμενής. Η επικόλληση του πινακιδίου με τα ωσ άνω στοιχεία (Αριθμ.Μητρώου, και Χωρητικοτητα Δεξαμενής)  είναι υποχρεωτική και υποδηλώνει την ταυτότητα της…

Διαβάστε Περισσότερα

«Από 1 Φεβρουαρίου η υποχρεωτική αναγραφή αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα».

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του νόμου 4446/2016, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι, από την 1η Φεβρουαρίου του 2017, οι επιχειρήσεις που αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής, με σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του…

Διαβάστε Περισσότερα