Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Εισροές – Εκροές

Εισροές – Εκροές

Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

Όλες οι προϋποθέσεις απόδοσης δικαιολογητικών Δήλωσης Ολοκλήρωσης. Ανακοίνωση της αρμόδιας διεύθυνσης. Τα δικαιολογητικά δήλωσης στο e-gas-station.ktpae.gr Στο πλαίσιο της Δήλωσης Ολοκλήρωσης για τη Δράση: «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ2-237/5-2-2014 ανακοίνωσήςμας, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στις προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες γιατυχόν εκκρεμότητες που έχουν προκύψει από την αξιολόγηση του φακέλου, έτσι…

Διαβάστε Περισσότερα

Διευκρινιστική Ανακοίνωση

Προσοχή Εξ’ αφορμής της κατωτέρω ΚΥΑ Φ2-515/14 (ΦΕΚ 548/Β/05-03-2014) η αντικατάσταση της ημερομηνίας από 31/3/2014 στις 27/08/2014, αφορά μόνον την παρ. 3 του άρθρου 5 της ΚΥΑ Φ2-1617, το οποίο αναφέρεται στις διασυνδεόμενες δύο και περισσότερες δεξαμενές, οι οποίες θεωρούνται ως μία δεξαμενή, καθώς και την παρ.4 του άρθρου 5 της ίδιας ΚΥΑ Φ2-1617, η…

Διαβάστε Περισσότερα

Τροποποιήσεις άρθρων της υπ’αρ. Φ2-1617/2012

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο­ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 185). Το Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). Το Π.Δ. 118/2006, περί «όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και πρατηρίων υγρών…

Διαβάστε Περισσότερα

Καταληκτικές ημερομηνίες διασύνδεσης και αποστολής δεδομένων προς τη ΓΓΠΣ για το σύστημα εισροών-εκροών στα πρατήρια της Φάσης Α (27/8/2013) και Β (27/2/2014)

Δελτίο Τύπου για το σύστημα εισροών εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Το Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με το σύστημα εισροών-εκροών για τα πρατήρια υγρώνκαυσίμων ανακοινώνει τα εξής: Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων της Α και Β φάσης ενημερώνονται: οι εγκαταστάτες-υλοποιητές λογισμικού όπως περατώσουν την υλοποίηση της διεπαφής ασφαλούς αποστολής στοιχείων εισροών-εκροών από τα πρατήρια υγρών καυσίμων…

Διαβάστε Περισσότερα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στον Γ’ κύκλο”Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Καυσίμων

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών-Εκροών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή μέτρηση του εισερχομένου και εξερχομένου καυσίμου. Τα εν λόγω συστήματα θα είναι συνδεδεμένα με πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών για την καταγραφή των πραγματικών ποσοτήτων και τιμών πώλησης. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι…

Διαβάστε Περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το μητρώο των συστημάτων εισροών εκροών

Η πρώτη φάση του συστήματος περιλαμβάνει την υπηρεσία υποδοχής των δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ 1009 και Φ2-1617. Σε δεύτερη φάση η οποία ξεκινά πιλοτικά άμεσα και παραγωγικά από την 1/1/2014 και θα περιλαμβάνει τα υπόλοιπα πρατήρια υγρών καυσίμων στην ελληνική επικράτεια. Για να…

Διαβάστε Περισσότερα

Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ

Πρατήρια:Οι κανόνες ευθύνης του νέου αγορανομικού κώδικα Μόνο για τις νέες σφραγίσεις των μέτρων και σταθμών των πρατηρίων υγρών καυσίμων, που θα γίνονται από 1/9/2013, ισχύουν οι κανόνες ευθύνης του νέου αγορανομικού κώδικα ΔΙΕΠΠΥ. Αυτό διευκρινίζεται σε σχετική εγκύκλιο της ΓΓ Εμπορίου. Όπως αναφέρεται, οι σφραγίδες θα πρέπει να φέρουν τα διακριτικά του εξουσιοδοτημένου συνεργείου…

Διαβάστε Περισσότερα

Μητρώο Εισροών Εκροών

Συνάδερφοι, αυτή είναι η ιστοσελίδα που μπορείτε να μπείτε για να ενημερώσετε το μητρώο εισροών – εκροών αφού επιλέξετε το τμήμα που αφορά τους πρατηριούχους και βάζοντας τους κωδικούς της εφορίας. Πατήστε εδώ.

Διαβάστε Περισσότερα

Διευκρινήσεις: Στάθµη προϊόντος 10 εκ στις δεξαµενές

Παροχή διευκρινήσεων επί των ογκοµετρικών Πινάκων των ∆εξαµενών πρατηρίων παροχής καυσίµου και ενέργειας. Υπάρχει υποχρέωση να διατηρείται ελάχιστη στάθµη προϊόντος στις δεξαµενές υγρών καυσίµων των πρατηρίων, ύψους κατά ελάχιστο 10 εκατοστών ώστε η διακίνηση καυσίµου στις δεξαµενές να γίνεται άνωθεν της στάθµης αυτής   Δείτε τις διευκρινήσεις εδώ.

Διαβάστε Περισσότερα