Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Πρατήριο

Πρατήριο

Πρόγραμμα περιοδικού ελέγχου μετρικών και σταθμικών οργάνων έτους 2013, στην Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.

Απόφαση Ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 με τίτλο “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” ( ΦΕΚ 87Α/07-06-2010 ). Το άρθρο 22 του Π.Δ. 133/2010 “Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” ( ΦΕΚ 226Α/27-12-2010 ). Το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3103/03 ( ΦΕΚ 23/Τ.Α. /29-01-2003 )περί…

Διαβάστε Περισσότερα

Τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 529 Θεσσαλονίκη / 22 Ιανουαρίου 2013Προς τα Μέλη Θέμα: Τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών Αγαπητά Μέλη,Η Ένωσή μας θα πραγματοποιήσει εντός των επόμενων ημερών, ημερίδα η οποία θα αφορά στην παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήριά μας. Κατά την παρουσίαση αυτή θα αναφερθούν οι τελικές προθεσμίες…

Διαβάστε Περισσότερα

Δεν πληρώνω

O καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο ( απόδειξη – τιμολόγιο ). Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt – invoice).

Διαβάστε Περισσότερα

Σεμινάριο – Τεχνικός ασφαλείας

Προς τα μέλη Θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για τεχνικό ασφαλείας από το Κ.Ε.Κ Διαβαλκανικό θα επικοινωνήσει μαζί σας η κ. Ταμουρίδου  από το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης. Οι ώρες παρακολουθήσεις του σεμιναρίου είναι 35 και το κόστος 150,00 ευρώ. Επίσης  οι άμεσα ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ: 2310567547 κ. Ταμουρίδου

Διαβάστε Περισσότερα

Επίδοση προστίμου

Προσοχή: Συνάδερφοι, σας παρακαλούμε σε όποιον επιδοθεί πρόστιμο από τον δήμο που ανήκει, όσον αφορά τη χρέωση τελών κοινόχρηστων χώρων και τελών εισόδου – εξόδου , παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το σωματείο.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων