Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Πρατήριο

Πρατήριο

Βασικές υποχρεώσεις Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων και Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης

ΓΕΝΙΚΑ [icon type=”icon-minus”] Τήρηση και κατοχή των προβλεπόμενων Τιμολογίων Αγοράς ή Δελτίων Αποστολής. [icon type=”icon-minus”] Τήρηση ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (θεωρημένο από τη Δ/νση Εμπορίου). [icon type=”icon-minus”] Τήρηση φωτεινής πινακίδας στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, κατ’ επιλογή του πρατηριούχου, με την αναγραφή του πωλούμενου είδους καυσίμου και της τιμής αυτού. Τα αναγραφόμενα στην πινακίδα ψηφία…

Διαβάστε Περισσότερα

Όροι εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 119 16 Ιουνίου 2006ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α΄…

Διαβάστε Περισσότερα

Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την προσαρμογή των πρατηρίων υγρών καυσίμων

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 20155/1268/2009 – ΦΕΚ 705/Β’/15.4.2009 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την προσαρμογή των πρατηρίων υγρών καυσίμων που έτυχαν άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης προ της ισχύος του π.δ. 118/2006 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 31 αυτού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 90…

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων