Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Πρατήριο

Πρατήριο

Συνεχείς έλεγχοι, εγκατάσταση νέων συστημάτων και αυστηροποίηση ποινών για τα καύσιμα

Δύο κρίσιμες παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον έλεγχο της αγοράς υγρών καυσίμων δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα: Πρώτον, η τροπολογία για την αποτροπή της καταδολίευσης των αντλιών και της κλοπής των καταναλωτών από παρανομούντες πρατηριούχους, με απειλή αυστηρότατων κυρώσεων και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. Δεύτερον, το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η Κοινή…

Διαβάστε Περισσότερα

Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης

Αριθμ. Δ2/Α/Φ.8/16282/08 (ΦΕΚ 1220 Β/30-6-2008) : Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄). Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι­ομηχανίας – Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ…

Διαβάστε Περισσότερα

Κανονισμός αδειών πρατηρίων 21/11/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Αθήνα,07/09/ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Α.Π:. Δ2/16570 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ Ταχ. Δ/νση :Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας :101 92 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210/6969405 FAX :210/6969404 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: « Κανονισμός Αδειών». Έχοντας υπόψη της διατάξεις: Του άρθρου 29Α παρ. 2 εδ. 2 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ.…

Διαβάστε Περισσότερα

Βασικές υποχρεώσεις Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων και Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης

ΓΕΝΙΚΑ [icon type=”icon-minus”] Τήρηση και κατοχή των προβλεπόμενων Τιμολογίων Αγοράς ή Δελτίων Αποστολής. [icon type=”icon-minus”] Τήρηση ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (θεωρημένο από τη Δ/νση Εμπορίου). [icon type=”icon-minus”] Τήρηση φωτεινής πινακίδας στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, κατ’ επιλογή του πρατηριούχου, με την αναγραφή του πωλούμενου είδους καυσίμου και της τιμής αυτού. Τα αναγραφόμενα στην πινακίδα ψηφία…

Διαβάστε Περισσότερα

Όροι εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 119 16 Ιουνίου 2006ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α΄…

Διαβάστε Περισσότερα

Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την προσαρμογή των πρατηρίων υγρών καυσίμων

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 20155/1268/2009 – ΦΕΚ 705/Β’/15.4.2009 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την προσαρμογή των πρατηρίων υγρών καυσίμων που έτυχαν άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης προ της ισχύος του π.δ. 118/2006 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 31 αυτού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 90…

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων