Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Πρατήριο

Πρατήριο

Ενημέρωση – Ογκομέτρησεις δεξαμενών Αρ. Φύλλου 3678

Ο ογκομετρικός πίνακας κάθε δεξαμενής πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 1 (iii) του άρθρου 5 και έχει ισχύ, από την ημερομηνία έκδοσής του, ως εξής: Ογκομετρικός πίνακας που εκδόθηκε από διαπιστευμένο φορέα, δέκα (10) χρόνια. Ογκομετρικός πίνακας που εκδόθηκε από πιστοποιημένο φορέα, πέντε (5) χρόνια. Η πιστοποίηση του εν λόγω φορέα χορηγείται από κατάλληλα διαπιστευμένο,…

Διαβάστε Περισσότερα

Αλλαγές στην σήμανση και τήρηση πινακίδων

Η τιμή λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων αναγράφεται σε ευρώ, υπό μορφή δεκαδικού αριθμού με τρία δεκαδικά ψηφία (π.χ. 0,795 ή 1,032). Οποιαδήποτε διαφοροποίηση επί των λιανικών τιμών πώλησης, ως πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων, θα γνωστοποιείται από ανεξάρτητη πινακίδα με αναλυτική περιγραφή της παροχής. Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας…

Διαβάστε Περισσότερα

ΦΕΚ 70Β/16-1-2015 Τροποποίηση & Συμπλήρωση διατάξεων περί Όρων & Προυποθέσεων Ίδρυσης & Λειτουργίας καυσίμων & Ενέργειας

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 70 16-1-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της οικ.50786/3319/2.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2418) κ.α. «Αποδοχή της Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) όπως υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970 καθώς και των τροποποιήσεων…

Διαβάστε Περισσότερα

Ογκομετρήσεις δεξαμενών Χρήσιμες Ερωτήσεις – Απαντήσεις A. Γενικά Θέματα – Ισχύουσα Νομοθεσία

Ογκομετρήσεις δεξαμενών A. Γενικά Θέματα – Ισχύουσα ΝομοθεσίαΤι σημαίνουν οι όροι «Διακρίβωση», «Διαπίστευση», «Πιστοποίηση» σε σχέση με την γκατάσταση συστημάτων Εισροών – Εκροών και τις ογκομετρήσεις που διενεργούνται στα πλαίσια αυτής; Είναι ταυτόσημοι αυτοί οι όροι; Οι τρεις παραπάνω όροι δε είναι ταυτόσημοι αλλά χρησιμοποιούνται εσφαλμένα κατά κανόνα ως τέτοιοι. Αναφορικά με την νομοθεσία που…

Διαβάστε Περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: οικ. 75068/19.12.2014 Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών και έλεγχος συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κανόνες αγοράς Αθήνα,19/12/2014 Α.Π. : οικ. 75068ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών ΣυστημάτωνΤαχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 213 1514 256 Fax: 210 33 01 789 e-mail:…

Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου

Γενικά Δικαιολογητικά Άδεια οικοδομής. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου Για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου (Απαραίτητο έγγραφο) Αντίγραφο του συμφωνητικού ή συμβολαίου μεταβίβασης Σε…

Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων Περιγραφή Επιχείρηση που ανεφοδιάζονται με υγρά και ή αέρια καύσιμα, οδικά οχήματα και αποθηκεύεται και διακινείται πετρέλαιο θέρμανσης ή οποιουδήποτε εγκεκριμένου τύπου πετρέλαιο. Γενικά Δικαιολογητικά Άδεια οικοδομής Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για την χορήγηση…

Διαβάστε Περισσότερα

Απαλλαγή από το 2015 από το τέλος Εισόδου Εξόδου

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΑΔΑ 7ΒΑΟΩΡ5-Ε90ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1078 / 13-10-2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 19 Απόσπασµα από το πρακτικό της 15ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2014 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Απόφαση: Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον καθορισµό τελών για χρήση των κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2015. Σήµερα την 13 Οκτωβρίου 2014 ηµέρα ∆ευτέρα και…

Διαβάστε Περισσότερα

Παρατηρητήριο Τιμών

Η διάταξη για τη γνωστοποίηση τιμών και το Παρατηρητήριο Τιμών είναι η εξής: Άρθρο 136 Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) Οι κάτοχοι άδειας: λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, λειτουργίας πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλιών, πωλητή πετρελαίου…

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημέρωση – Διόρθωση

Συνάδερφοι λόγω του ανασχηματισμού δεν πρόλαβε να γίνει ΦΕΚ η απόφαση που αφορά την διατήρηση των ίδιων τιμών για 30 ημέρες οπότε συνεχίζουμε όπως παλιά δηλαδή ισχύει κάθε 7 ημέρες η ανανέωση των ίδιων τιμών. Περιμένουμε μέχρι νεοτέρας Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων