Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Πρατήριο

Πρατήριο

: «Έλεγχος και παρακολούθηση της νόμιμης διακίνησης και διάθεσης των υγραερίων από τα πρατήρια, ως καύσιμα κινητήρων οχημάτων»

Διαδικασία παράδοσης από τον μεταφορέα και παραλαβής από τον πρατηριούχο. Σε κάθε παράδοση υγραερίου κινητήρων στο πρατήριο, θα αναγράφεται με ευθύνη του οδηγού – μεταφορέα και του πρατηριούχου παραλήπτη, επί του δελτίου αποστολής/τιμολογίου ή  δελτίου αποστολής, που συνοδεύει το προϊόν, η προ της παράδοσης «ένδειξη» του μετρητή ολικής καταγραφής (totaliser) κάθε διανομέα υγραερίου κινητήρων, καθώς…

Διαβάστε Περισσότερα

Διάθεση βιβλίου παραλαβής και διακίνησης Υγραερίου για μεικτά πρατήρια

Μετά την έκδοση της Απόφασης με τα στοιχεία ΔΕΦΚ Α 1096142 ΕΞ 2016  (ΦΕΚ  Β 2113/8.7.2016), όλοι οι πρατηριούχοι που διαθέτουν Υγραέριο κινητήρων από το πρατήριο τους, υποχρεούνται να έχουν και να τηρούν στο εξής βιβλίο παραλαβής και διακίνησης Υγραερίου, θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Για τον σκοπό αυτό η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων…

Διαβάστε Περισσότερα

Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την προσαρμογή των πρατηρίων υγρών καυσίμων

Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την προσαρμογή των πρατηρίων υγρών καυσίμων YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 20155/1268/2009 – ΦΕΚ 705/Β’/15.4.2009 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την προσαρμογή των πρατηρίων υγρών καυσίμων που έτυχαν άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης προ της ισχύος του π.δ. 118/2006 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 31 αυτού.…

Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου

Άδεια οικοδομής. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου. Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση για Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου. Για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου (Απαραίτητο έγγραφο) Αντίγραφο του συμφωνητικού ή συμβολαίου μεταβίβασης. Σε περίπτωση…

Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

Γενικά Δικαιολογητικά Άδεια οικοδομής Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων (Απαραίτητο έγγραφο) Αποδεικτικά έγγραφα δικαιώματος χρήσης Αποδεικτικά έγγραφα δικαιώματος χρήσης του γηπέδου, του πρός ίδρυση πρατηρίου,ήτοι: Απλό αντίγραφο Συμβολαίου ιδιοκτησίας και Υπεύθυνη δήλωση του…

Διαβάστε Περισσότερα

Διευκρίνηση λειτουργείας αντλιών κατά την διαδικασία παραλαβής καυσίμου

Κύριοι, Αναφορικά με το ερώτημα το οποίο υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας , σχετικά με το εάν κατά την διαδικασία της παραλαβής καυσίμου θα πρέπει να κλειδώνουν όλες οι αντλίες του πρατηρίου καθ’ όλη την διάρκεια παραλαβής (ανεξάρτητα από το προϊόν παραλαβής) , ή μόνο οι αντλίες / ακροσωλήνια που διανέμουν το προϊόν στο οποίο την…

Διαβάστε Περισσότερα

Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4336/2015

Β. Μέρος Β΄, άρθρο 2, παράγραφος Δ΄, υποπαράγραφος Δ.5. « Τροποποίηση του Ν .2960/01 ( ΦΕΚ Α΄ 265)»Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αντικαθίστανται, από 1/10/2015, τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 78 του Ν.2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο εσωτερικής…

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημέρωση – Ογκομέτρησεις δεξαμενών Αρ. Φύλλου 3678

Ο ογκομετρικός πίνακας κάθε δεξαμενής πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 1 (iii) του άρθρου 5 και έχει ισχύ, από την ημερομηνία έκδοσής του, ως εξής: Ογκομετρικός πίνακας που εκδόθηκε από διαπιστευμένο φορέα, δέκα (10) χρόνια. Ογκομετρικός πίνακας που εκδόθηκε από πιστοποιημένο φορέα, πέντε (5) χρόνια. Η πιστοποίηση του εν λόγω φορέα χορηγείται από κατάλληλα διαπιστευμένο,…

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημέρωση για διανομείς υγραερίου Falcon First XX

Συνάδελφοι, μετά από συντονισμένες ενέργειες μελών του διοικητικού μας συμβουλίου λύθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει με όσα πρατήρια είχαν διανομείς υγραερίου FALCONFIRSTXX ο έλεγχος, οι διορθωτικές ενέργειες και η σφράγιση των διανομέων υγραερίου θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου . για οποιαδήποτε πρόβλημα προκύψει παρακαλώ να επικοινωνείτε με τον Κο Χρήστο Σταυράκη…

Διαβάστε Περισσότερα