Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Νομοθεσία

Νομοθεσία

Δελτίο τύπου προτάσεις για επιτροπή ανταγωνισμού

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ) Αρχιμήδους 29, 7306 Ηράκλειο-Κρήτη Τηλ.2810220885 Fax. 2810220881 Κιν. Προέδρου 6984314310 E mail: popek@popek.gr Ηράκλειο Κρήτης, 29/10/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των προτάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αγορά καυσίμων, η ΠΟΠΕΚ επισημαίνει τα εξής: Προτάσεις και διαπιστώσεις όπως αυτές που κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχουν διατυπωθεί πολλές…

Διαβάστε Περισσότερα

Επίδομα πετρελαίου – διαδικασία επιστροφής ΕΦΚ αποκλειστικά στη γεωργία

Αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 21.9.2012 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ.…

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΟΛ.1119/9.5.2012 υποβολή εκπρόθεσμων παραστατικών πληροφοριακού συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Αθήνα, 9 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Γ΄ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ/15) ΤΜΗΜΑ Β΄ Ταχ. Δ/νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ. :210 3375204, 3610030 FAX…

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΟΛ.1009/4.1.2012 Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών – Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ – Γ΄ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δ. Σταθάς Τηλέφωνο : 210-3610065 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ.…

Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο Τύπου σχετικά με την τοποθέτηση Προέδρου στην Επ. Ανταγωνισμού

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ) Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – Κρήτη Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881 E mail: popek@sppi.gr Ηράκλειο Κρήτης, 04/04/2011 Αριθμ. Πρωτ. 272 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πολλά ερωτηματικά προκάλεσε η πρόσφατη τοποθέτηση του προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Δ. Κυριτσάκη, σύμφωνα με την οποία η ακρίβεια στα καύσιμα οφείλεται στην πληθώρα πρατηρίων…

Διαβάστε Περισσότερα

Κατηγορίες παραβάσεων του Ν.3054-2002 και όρια προστίμου 29/3/2011

ΥΑ Δ19/Φ11/οικ13098/1156 ΦΕΚ 1039/Β/ 7.7.2010 Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α’), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζη­τήματα. – Σφράγιση εγκαταστάσεων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α. Του Νόμου 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πε­τρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 230 Α’) όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 17…

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση για εγκατάσταση ABS

Παράταση για εγκατάσταση ABS Σύμφωνα με τoν ΑΔΑ: 4Α9Τ1-Δ αρ.πρωτ.64118/4765/10 έχει δοθεί παράταση εγκατάστασης Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS) κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του ADR, σε κυκλοφορούντα οχήματα πρατηρίων καυσίμων που φέρουν αμιγώς υδραυλικό σύστημα πέδησης , μέχρι 31-12-2013, λόγω τεχνικής δυσκολίας και υπερβολικά μεγάλου κόστους εγκατάστασης του συστήματος ABS.

Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο τύπου της ΠΟΠΕΚ σχετικά με τον έλεγχο της επιτροπής αναταγωνισμού

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ) Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – Κρήτη Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881 Κιν. Προέδρου κ. Χ. Μαυράκη 6984314310 E mail: popek@sppi.gr Ηράκλειο Κρήτης 02/02/2011 Αριθμ. Πρωτ. 224 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κλιμάκια της Επιτροπής Ανταγωνισμού πραγματοποίησαν χθες (01.02.2011) έρευνα στα γραφεία των Ενώσεων Βενζινοπωλών της Κρήτης. Οι διοικήσεις των τεσσάρων Ενώσεων,…

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΟΛ 1005 -4/1/2011 ανάκληση

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄).  Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄). Την αριθμ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών…

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων