Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Ανοιχτά Θέματα

Ανοιχτά Θέματα

Επιτροπή Ανταγωνισμού, Στρεβλώσεις Ανταγωνισμού, Έγκριση καταγγελτικής επιστολής.

∆εσµεύσεις για εννέα (9) εταιρίες εµπορίας υγρών καυσίµων αναφορικά µε την πρακτική σύναψης µακροχρονίων συµβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας µεπρατηριούχους (µέσω µίσθωσης και υπεκµίσθωσης προς τον πρατηριούχο ήπρόσωπα συνδεδεµένα µ’ αυτόν). Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισµού το αρµόδιο Τµήµα της, αποφάσισε οµοφώνως και αποδέχθηκε την ανάληψη δεσµεύσεων των εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ…

Διαβάστε Περισσότερα

Στα πλαίσια αναζήτησης λύσεων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και διάθεσης καύσιμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, δασμοφοροδιαφυγή κλπ.)

Ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών δεσμεύτηκε να υποληφθεί ο ίδιος στο ξεμπλοκάρισμα και να εκδοθούν σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης καύσιμων (περιμένουμε νεοτέρα).

Διαβάστε Περισσότερα

Περιμένουμε επίλυση του θέματος της ετήσιας τεχνικής υποστήριξης από τις εταιρίες τοποθέτησης των συστημάτων εισροών εκροών με παρέμβαση των αρμόδιων υπουργείων για το μεγάλο κόστος χρέωσης

Επισύναψη επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015.

Διαβάστε Περισσότερα

Προέκυψε και το θέμα ορισμού Υπευθύνου λειτουργίας πρατηρίου

Προέκυψε και το θέμα ορισμού Υπευθύνου λειτουργίας πρατηρίου. Περιμένουμε νεότερα μετά από ενέργειες για τη μη εφαρμογή του. (επισύναψη ΈΓΓΡΑΦΟ Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2015). Υπεύθυνος λειτουργίας μικτού ή αμιγούς πρατηρίου υγραερίου. Οι δυνατές επιλογές ορισμού Υπευθύνου Λειτουργίας ενός πρατηρίου αμιγώς υγραερίου ή μικτού (υγρών καυσίμων και υγραερίου) πρατηρίου (είτε εξαρχής μικτού, είτε έπειτα από τη μετατροπή του…

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων