Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Απάντηση από τη Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων σχετικά με το Δελτίο Τήρησης Δρομολογίου

Απάντηση από τη Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων σχετικά με το Δελτίο Τήρησης Δρομολογίου

Διαφήμιση

Η παρακάτω επιστολή αφορά την απάντηση που μας δόθηκε από την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ –ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ — ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ σχετικά με το Δελτίο Τήρησης Δρομολογίου.

ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣ-ΝΙΚΗΣ -121346-25-11-19-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝ. ΑΡΘΡΟ 97 ΤΩΝ ΔΙΕΠΠΥ

Η παρακάτω επιστολή έχει αποσταλεί  από την Ένωση στη Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΕΛΥΤ για γνωστοποίηση της παραπάνω απάντησης σχετικά με το Δελτίο Τήρησης Δρομολογίου.

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 681 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΛΥΤ- ΠΟΠΕΚ 26-11-2019΄

ΥΓ. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΒΕ.Θ.